Kontakti

Ūdeļu iela 22, Rīga, Latvija, LV - 1064

Tālrunis: 67532721
Mobilais tālrunis: 27706201

Tālrunis: 67532721, 27706201
Uzņemšanas tālrunis: 20140052, 22810318
E-pasts:
rsmt@rsmt.lv

TĀLĀKIZGLĪTĪBA
logo1 karogs

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2 ”
Nr. 1DP/1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001

Programma “Drēbnieks” – DK-1 (640 stundas) mācību periods 09.12.2013. – 04.04.2014.

Stundu saraksts (ESF un bužeta grupām)(14.01.2013-18.01.2013.)
Darba grafiks ESF finansētai grupai
Darba grafiks Valsts budžeta finasētai grupai