Kontakti

Ūdeļu iela 22, Rīga, Latvija, LV - 1064

Tālrunis: 67532721
Mobilais tālrunis: 27706201

Tālrunis: 67532721, 27706201
Uzņemšanas tālrunis: 20140052, 22810318
E-pasts:
rsmt@rsmt.lv

Par siekalu testa nodošanu

Lai uzsāktu mācības 2021./2022. mācību gadā klātienē
ir noteikta izglītojamo regulāra testēšana ar siekalu testiem, ja izglītojamais nevar uzrādīt sadarbspējīgu COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Lai ierastos klātienē uz 1. septembri un uzsāktu mācības, RSMT testēšana notiks tehnikuma iekšpagalmā zemāk norādītājā datumā un laikā, un katrai grupai savā noteiktā laikā.

Visiem izglītojamajiem, kas nedzīvo RSMT dienesta viesnīcās, tests ir jānodod piektdien, 27.augustā no 9:00 līdz 13:30 katrai grupai noteiktā laikā. Laiku katrai grupai skatīt šeit – “Laiki testa nodošanai”.

Visiem izglītojamajiem, kas dzīvo RSMT dienesta viesnīcās, lai iekārtotos dienesta viesnīcā un ierastos klātienē uz 1 septembri, tests ir jānodod, pirmdien 30. augustā no 9:00 līdz 13:30 katrai grupai noteiktā laikā. Laiku katrai grupai skatīt šeit – “Laiki testa nodošanai”.

Aicinām iepazīties ar testa paraugu savākšanas procedūras pamācību un ievērot norādītos laikus un ierasties savlaicīgi, lai izvairītos no drūzmēšanās.

Ja ir kādi jautājumi vai neskaidrības par testa nodošanu, zvanīt tehnikuma medmāsai – 27706199.


Izglītojamie iekārtoties dienesta viesnīcā varēs 31. augustā un 1. septembrī, ja 30. augustā nodotais siekalu tests būs negatīvs vai ja izglītojamais var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.


Informācija par 1. septembra norisi vēl sekos!