Kontakti

Ūdeļu iela 22, Rīga, Latvija, LV - 1064

Tālrunis: 67532721
Mobilais tālrunis: 27706201

E-pasts: rsmt@rsmt.lv
UZŅEMŠANA

Uzņemšana RSMT reflektantiem ar iegūtu vidējo izglītību notiek līdz 26. jūlijam šādās programmās:

mācību ilgumu 1 mācību gads
Fotogrāfs,
Manikīra un pedikīra speciālists,
Vizāžists,
mācību ilgums 1,5 mācību gadi
Vizuālā tēla stilists,
Frizieris-stilists,
– SPA Speciālists,
– Tērpu izgatavošanas un stila speciālists,
mācību ilgums 2 mācību gadi
– Kosmētiķis,
Multimediju dizaina speciālists (iestājpārbaudījums – 29. jūlijā pl. 10:00)


Uzņemšanas komisijas darba laiks darba dienā  no 9.00 līdz 15.00. Jāiesniedz šādi dokumenti:

  • iesniegumu-anketu, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
  • uzrāda pamat/vidējās izglītības iegūšanas apliecinošu dokumentu un sekmju izraksta oriģinālu un iesniedz to kopijas;
  • iesniedz medicīnas izziņu (veidlapa 027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrēto profesiju un (izglītības programmās pēc pamatizglītības) arī atļauto slodzi sporta stundās ;
  • uzrāda pasi vai ID karti;
  • iesniedz 4 fotogrāfijas (3×4);
  • (ja attiecināms) uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu
  • (ja attiecināms) iesniedz dokumentus, kas apliecina personas ar speciālām vajadzībām, bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna statusu.