Kontakti

Ūdeļu iela 22, Rīga, Latvija, LV - 1064

Tālrunis: 67532721
Mobilais tālrunis: 27706201

E-pasts: rsmt@rsmt.lv
Vizuālā tēla stilista kvalifikācijas iegūšana

2019.gada 12.martā tehnikumā tiek organizēts kvalifikācijas eksāmens “Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai VIZUĀLĀ TĒLA STILISTA kvalifikācijas iegūšanai”.
Plašāka informācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā.
Pieejams: https://ikvd.gov.lv/arpus-formala-izglitiba/normativie-akti/.
Pieteikšanās līdz 2019. gada 25. februārim (iesniegums)
Eksāmena koordinatore Valda Krūmiņa, tālrunis 27706211, e-pasts valda.krumina@rsmt.lv