Kontakti

Ūdeļu iela 22, Rīga, Latvija, LV - 1064

Tālrunis: 67532721
Mobilais tālrunis: 27706201

E-pasts: rsmt@rsmt.lv
Iepirkumi

IZSLUDINĀTA IZSOLE

RSMT izsludina izsoli ar mērķis – nomas objekta iznomāšana par iespējami augstāku nomas maksu. Nomas objekts  – neapdzīvojama telpa.
Pretendentiem savi pieteikumi jāiesniedz RSMT ne vēlāk līdz 2020.gada 29.maijam, plkst. 10:00.

Izsoles dokumentācija: Rakstisks izsoles nolikums un 1. Pielikums: Telpu plāns – Nomas objekts.

 


Informācija par 2018. gada izsludinātajiem iepirkumiem un to rezultātiem ir atrodama sadaļā ARHĪVS – 2018. gada iepirkumi.
Informācija par 2017. gada izsludinātajiem iepirkumiem un to rezultātiem ir atrodama sadaļā ARHĪVS – 2017. gada iepirkumi.