Kontakti

Ūdeļu iela 22, Rīga, Latvija, LV - 1064

Tālrunis: 67532721
Mobilais tālrunis: 27706201

Tālrunis: 67532721, 27706201
Uzņemšanas tālrunis: 20140052, 22810318
E-pasts:
rsmt@rsmt.lv

Iepirkumi

IZSLUDINĀTA IZSOLE

RSMT izsludina izsoli Par ēkas Ūdeļu ielā 22B, Rīgā, Ūdeļu ielā 24, Rīgā un Ūdeļu ielā 26, Rīgā, daļas iznomāšanu tirdzniecības (dzērienu, uzkodu) automātu izvietošanai.
Izsoles sludinājums publicēts VNI mājas lapā un pieejams šeit: https://www.vni.lv/sludinajumi/pardosana-un-iznomasana/iznoma
Pretendentiem savi pieteikumi jāiesniedz RSMT ne vēlāk līdz 2020.gada 18. oktobrim, pl. 10:00.
Izsoles dokumentācija: Rakstisks izsoles nolikums un 1. Pielikums: Telpu plāns.


RSMT izsludina izsoli ar mērķis – nomas objekta iznomāšana par iespējami augstāku nomas maksu. Nomas objekts  – neapdzīvojama telpa.
Pretendentiem savi pieteikumi jāiesniedz RSMT ne vēlāk līdz 2020.gada 29.maijam, plkst. 10:00.
Izsoles dokumentācija: Rakstisks izsoles nolikums un 1. Pielikums: Telpu plāns – Nomas objekts.


Informācija par 2018. gada izsludinātajiem iepirkumiem un to rezultātiem ir atrodama sadaļā ARHĪVS – 2018. gada iepirkumi.
Informācija par 2017. gada izsludinātajiem iepirkumiem un to rezultātiem ir atrodama sadaļā ARHĪVS – 2017. gada iepirkumi.