Kontakti

Ūdeļu iela 22, Rīga, Latvija, LV - 1064

Tālrunis: 67532721
Mobilais tālrunis: 27706201

Tālrunis: 67532721, 27706201
Uzņemšanas tālrunis: 20140052, 22810318
E-pasts:
rsmt@rsmt.lv

Iekšējie noteikumi

Iekšējie noteikumi:

Dienesta viesnīca

Pedagogiem

Izglītības un zinātnes ministrijas iekšējie noteikumi: Trauksmes cēlēju ziņojumu aprites kārtība un Pielikums Nr.2 – ziņojumu

Rīkojums par atbrīvošanu no nomas maksas sakarā ar valstī izsludinātās ārkārtas situāciju – Rīkojums  Nr.2-1/300-p-2020.
Rīkojums par maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu – Rīkojums Nr.1-8/025-2021.