Kontakti

Ūdeļu iela 22, Rīga, Latvija, LV - 1064

Tālrunis: 67532721
Mobilais tālrunis: 27706201

E-pasts: rsmt@rsmt.lv
Iepirkumi

Rīgas stila un modes tehnikums izsludina iepirkumu “Mācību līdzekļu, darba instrumentu un palīglīdzekļu iegāde profesionālās programmas “Dekoratīvā kosmētika” nodrošināšanai (atkārtots iepirkums)”, identifikācijas Nr. RSMT 2018/14.
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 18.decembrim, plkst. 11:00.
Iepirkuma dokumentācija pieejama šeit: Nolikums RSMT 2018/14.
REZULTĀTS:
Iepirkuma ietvaros Rīgas Stila un modes tehnikums līgumslēgšanas tiesības ir piešķīris Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “IN Cosmetics”, reģ. Nr. 40103583838, piedāvātā līgumcena 4097,75 EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Ziņojums pieejams šeit – Ziņojums 2018/14
Līgums pieejams šeit – Līgums ar SIA “IN Cosmetic


Rīgas stila un modes tehnikums izsludina iepirkumu “Mācību līdzekļu, darba instrumentu un palīglīdzekļu iegāde profesionālās programmas “Dekoratīvā kosmētika” nodrošināšanai”, identifikācijas Nr. RSMT 2018/13.
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 26. novembrim, plkst. 10:00.
Iepirkuma dokumentācija pieejama šeit: Nolikums RSMT 2018/13.
REZULTĀTS:
Iepirkuma ietvaros Rīgas Stila un modes tehnikums līgumslēgšanas tiesības ir piešķīris:
– SIA “IM GRIMS”, reģ. Nr. 50003484611, iepirkuma 2. daļā;
– UAB “ERDESA”, reģ. Nr. 124895957, iepirkuma 3. daļā.
Papildus informējam, ka iepirkums 1.daļā ir pārtraukts, jo vienīgais pretendents, kurš iesniedza savu piedāvājumu iepirkuma 1.daļā ir izslēgts no dalības iepirkumā.
Ziņojums pieejams šeit – Ziņojums 2018/13
Līgumi pieejami šeit – Līgums ar UAB “Erdesa”Līgums ar SIA “IM Grims”.


Rīgas stila un modes tehnikums izsludina iepirkumu “Mācību līdzekļu, darba instrumentu un palīglīdzekļu iegāde profesionālo programmu “Dekoratīvā kosmētika” un “Manikīra un pedikīra speciālists” nodrošināšanai”, identifikācijas Nr. RSMT 2018/12.
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 09.novembrim, plkst. 10:00.
Iepirkuma dokumentācija pieejama šeit: Nolikums RSMT 2018/12
REZULTĀTS:
Iepirkuma ietvaros Rīgas Stila un modes tehnikums līgumslēgšanas tiesības ir piešķīris:
– SIA “Prominence”, reģ. Nr. 40103186559, iepirkuma 1. un 2. daļā;
– SIA “GALERIJA BALTIK”, reģ. Nr. 40003574010, iepirkuma 3. un 4. daļā.
– ONIKS BETA”, reģ. Nr. 401030121695, iepirkuma 5. daļā.
Papildus informējam, ka iepirkums 6.daļā ir pārtraukts, jo visi iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.
Ziņojums pieejams šeit – Ziņojums 2018/12
Līgumi pieejami šeit – Līgums ar “Galerija Baltik”Līgums ar “ONIKS BETA”Līgums ar “Prominence.


Rīgas stila un modes tehnikums izsludina iepirkumu “Mācību līdzekļu iegāde profesionālo programmu “Frizieris”, “Frizieris stilists”, “Vizuālā tēla stilists” nodrošināšanai”, identifikācijas Nr. RSMT 2018/11.
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 09.novembrim, plkst. 10:00.
Iepirkuma dokumentācija pieejama šeit: Nolikums RSMT 2018/11
REZULTĀTS:
Iepirkuma ietvaros Rīgas Stila un modes tehnikums līgumslēgšanas tiesības ir piešķīris SIA “GALERIJA BALTIK”, reģ. Nr.40003574010, par piedāvāto līgumcenu 26 723,46 EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Ziņojums pieejams šeit – Ziņojums 2018/11
Līgums pieejams šeit – Līgums ar “Galerija Balics”


Rīgas stila un modes tehnikums izsludina iepirkumu “Ūdensvada un kanalizācijas iekšējo tīklu, un iekšējo lietus ūdens novadīšanas sistēmas atjaunošana 1.dienesta viesnīcā Ūdeļu ielā 24, Rīgā”, identifikācijas Nr. RSMT 2018/10.
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 23.oktobrim, plkst. 11:00.
Iepirkuma dokumentācija pieejama šeit: Nolikums RSMT 2018/10
REZULTĀTS:
Iepirkuma ietvaros Rīgas Stila un modes tehnikums līgumslēgšanas tiesības ir piešķīris Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ūdens Rīgai”, reģ. Nr. 40103770430, par piedāvāto līgumcenu 28 800,00 EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Ziņojums pieejams šeit – Ziņojums 2018/10
Līgums pieejams šeit – Līgums ar SIA “Ūdens Rīgai”


Rīgas stila un modes tehnikums izsludina iepirkumu “Programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” ietvaros nepieciešamās būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde ēkai Ūdeļu ielā 22A”, identifikācijas Nr. RSMT 2018/9.
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 23.oktobrim, plkst. 11:00.
Iepirkuma dokumentācija pieejama šeit: Nolikums RSMT 2018/9
Pielikums Nr. 1 – Ēkas energosertifikāts
Pielikums Nr.2 – Tehniskās apsekošanas atzinums
REZULTĀTS:
Iepirkuma ietvaros Rīgas Stila un modes tehnikums līgumslēgšanas tiesības ir piešķīris SIA “JaunRīga ECO”, reģ. Nr. 40103680902, par piedāvāto līgumcenu 25 240,00EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Ziņojums pieejams šeit – Ziņojums 2018/9
Līgums pieejams šeitLīgums ar SIA “JaunRiga Eco”


Rīgas stila un modes tehnikums izsludina iepirkumu “Rīgas Stila un modes tehnikuma Ūdeļu ielā 22, telpu vienkāršotā atjaunošana, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01001232166002, Nr. 01001232166003 (atkārtots iepirkums)”, identifikācijas Nr. RSMT 2018/7.
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 19.jūlijam, plkst. 10:00.
Iepirkuma dokumentācija pieejama šeit: Nolikums RSMT 2018/7.
REZULTĀTS:
Rīgas Stila un modes tehnikums informē, ka iepirkuma “Rīgas Stila un modes tehnikuma Ūdeļu ielā 22, telpu vienkāršotā atjaunošana, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01001232166002, Nr. 01001232166003 (atkārtots iepirkums)”, identifikācijas Nr. RSMT 2018/7, ietvaros līgumslēgšanas tiesības ir piešķirtas Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “INO”, reģ. Nr. 40003080667, par piedāvāto līgumcenu 160 224,00 EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Ziņojums pieejams šeit – Ziņojums 2018/7
Līgums pieejams šeit – Līgums ar SIA “INO”


Rīgas stila un modes tehnikums izsludina iepirkumu “Rīgas Stila un modes tehnikuma Ūdeļu ielā 22, telpu vienkāršotā atjaunošana, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01001232166002, Nr. 01001232166003 (atkārtots iepirkums)”, identifikācijas Nr. RSMT 2018/6.
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 26.jūnijam, plkst. 10:00.
Iepirkuma dokumentācija pieejama šeit: Nolikums RSMT 2018/6
Iepirkums ir PĀRTRAUKTS,
jo netika saņemts neviens pretendenta piedāvājums.


Rīgas stila un modes tehnikums izsludina iepirkumu “Rīgas Stila un modes tehnikuma dienestu viesnīcu aprīkošana ar zibensaizsardzības sistēmu Ūdeļu ielā 24, Rīgā, kadastra Nr. 01001232196001, Ūdeļu ielā 26, Rīgā, kadastra Nr. 01001232195001”, identifikācijas Nr. RSMT 2018/5.
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 11.jūnijam, plkst. 10:00.
Iepirkuma dokumentācija pieejama šeit: Nolikums RSMT 2018/5
REZULTĀTS:
Rīgas Stila un modes tehnikums informē, ka iepirkuma  “Rīgas Stila un modes tehnikuma dienestu viesnīcu aprīkošana ar zibensaizsardzības sistēmu Ūdeļu ielā 24, Rīgā, kadastra Nr. 01001232196001, Ūdeļu ielā 26, Rīgā, kadastra Nr. 01001232195001”, identifikācijas Nr. RSMT 2018/5, ietvaros līgumslēgšanas tiesības ir piešķirtas Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “AURE-1”, reģ. Nr. 40003773426, par piedāvāto līgumcenu 10 397,62 EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Ziņojums pieejams šeit – Ziņojums 2018/5
Līgums pieejams šeit – Līgums ar SIA “Aure-1”


Rīgas stila un modes tehnikums izsludina iepirkumu “Rīgas Stila un modes tehnikuma Ūdeļu ielā 22, telpu vienkāršotā atjaunošana, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01001232166002, Nr. 01001232166003”, identifikācijas Nr. RSMT 2018/4.
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 11.jūnijam, plkst. 10:00.
Iepirkuma dokumentācija pieejama šeit: Nolikums RSMT 2018/4
Iepirkums ir PĀRTRAUKTS
, jo netika saņemts neviens pretendenta piedāvājums.


Rīgas stila un modes tehnikums izsludina iepirkumu “Projekta izstrāde Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcas ūdensvada un kanalizācijas iekšējo tīklu un iekšējo lietus ūdens novadīšanas sistēmas nomaiņai”, identifikācijas Nr. RSMT 2018/2.
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 16.februārim, plkst. 10:00.
Iepirkuma dokumentācija pieejama šeit: Nolikums RSMT 2018/2.
REZULTĀTS:
Rīgas Stila un modes tehnikums informē, ka iepirkuma “Projekta izstrāde Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcas ūdensvada un kanalizācijas iekšējo tīklu un iekšējo lietus ūdens novadīšanas sistēmas nomaiņai”, iepirkuma identifikācijas Nr. RSMT 2018/2, ietvaros līgumslēgšanas tiesības piešķirtas Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “MSCO”, reģ. Nr. 40103914401, par piedāvāto līgumcenu 3300,00 EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Ziņojums pieejams šeit – Ziņojums 2018/2
Līgums pieejams šeit – Līgums ar SIA “MSCO”


Rīgas stila un modes tehnikums izsludina iepirkumu “Rīgas Stila un modes tehnikuma nedzīvojamo ēku nojaukšana Ūdeļu ielā 22, 22C, 22D, Rīgā”, identifikācijas Nr. RSMT 2018/1.
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 15.februārim, plkst. 10:00.
Iepirkuma dokumentācija pieejama šeit: Nolikums RSMT 2018/1.
REZULTĀTS:
Rīgas Stila un modes tehnikums informē, ka iepirkuma “Rīgas Stila un modes tehnikuma nedzīvojamo ēku nojaukšana Ūdeļu ielā 22, 22C, 22D, Rīgā”, iepirkuma identifikācijas Nr. RSMT 2018/1, ietvaros līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA “DGR serviss”, reģ. Nr. 44103035223, par piedāvāto līgumcenu 14 127,09 EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Ziņojums pieejams šeit – Ziņojums 2018/1
Līgums pieejams šeit – Līgums ar SIA “DGR Serviss”

 


Informācija par 2017. gada izsludinātajiem iepirkumiem un to rezultātiem ir atrodama sadaļā ARHĪVS – 2017. GADA IEPIRKUMI.