Kontakti

Ūdeļu iela 22, Rīga, Latvija, LV - 1064

Tālrunis: 67532721
Mobilais tālrunis: 27706201

E-pasts: rsmt@rsmt.lv
Skolas vadība

Direktore – Silvija Voitišķis
Direktores vietniece profesionālo programmu attīstības un kvalitātes jomā – Vita Grīnbauma
Direktores vietniece mācību darbā un informācijas tehnoloģiju jomā – Jūlija Opikova
Direktores vietniece audzināšanas un kultūrizglītības jomā – Līga Dzene

2018./2019. mācību gadā skolā kopā strādā 95 pedagogi un 62 darbinieki (atbalsta personāls)