Kontakti

Ūdeļu iela 22, Rīga, Latvija, LV - 1064

Tālrunis: 67532721
Mobilais tālrunis: 27706201

E-pasts: rsmt@rsmt.lv
Skolas vadība

Direktore – Silvija Voitišķis
Direktores vietniece profesionālo programmu attīstības un kvalitātes jomā – Vita Grīnbauma
Direktores vietniece mācību darbā un informācijas tehnoloģiju jomā – Jūlija Opikova
Direktores vietniece audzināšanas un kultūrizglītības jomā – Līga Dzene

RSMT vadības pieņemšanas laiki 2019./2020.m.g.

Pirms vizītes lūdzam sazināties ar attiecīgo darbinieku, nepieciešamības gadījumā saskaņot citu tikšanās laiku.

Informācija: 2019. g. 21. oktobrī direktore rīta pieņemšanās laikā būs ārpus mācību iestādes, tehnikuma prakses vietās.

Direktore Silvija Voitišķis Mob. 27706200 rsmt@rsmt.lv Pirmdien,
no plkst. 08.00 līdz 11.00
Direktores vietniece mācību darbā un informācijas tehnoloģiju jomā Jūlija Opikova Mob. 27706203 jūlija.opikova@rsmt.lv Otrdien,
no plkst. 14.00 līdz 17.00
Direktores vietniece audzināšanas un kultūrizglītības jomā Līga Dzene Mob. 27706204 liga.dzene@rsmt.lv Trešdien,
no plkst. 14.00 līdz 17.00
Pamatdarbības struktūrvienības vadītāja Ligita Kvēpa Mob. 27706212 ligita.kvepa@rsmt.lv Pirmdien,
no plkst. 14.00 līdz 17.00
Pamatdarbības struktūrvienības vadītāja Zeltīte Pilskalne Mob. 27706206 zeltite.pilskalne@rsmt.lv Ceturtdien,
no plkst. 14.00 līdz 17.00
Pamatdarbības struktūrvienības vadītāja Valentīna Ivanova Mob. 27706213 valentina.ivanova@rsmt.lv Otrdien,
no plkst. 14.00 līdz 17.00