Kontakti

Ūdeļu iela 22, Rīga, Latvija, LV - 1064

Tālrunis: 67532721
Mobilais tālrunis: 27706201

E-pasts: rsmt@rsmt.lv

ESF_8.1.3.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Rīgas Stila un modes tehnikums 2020.gada 1.jūlijā parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu.

Projekta “Rīgas Stila un modes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 mērķis ir Rīgas Stila un modes tehnikuma mācību vides modernizēšana, tādējādi sekmējot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību.

Rīgas Stila un modes tehnikums kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru – plāno veikt šādas darbības:

  1. dienesta viesnīcas Ūdeļu ielā 26, Rīgā, pārbūves darbus;
  2. administratīvā korpusa Ūdeļu ielā 22, Rīgā, un 2 mācību korpusu Ūdeļu ielā 22A un 22B, Rīgā, atjaunošanas darbus.

Projekta īstenošanas vieta – Rīga (Rīgas plānošanas reģions).

Projekta īstenošanas ilgums – no vienošanās noslēgšanas brīža līdz 2023.gada 31.augustam (kopā 38 mēneši). Ar projekta iesnieguma sagatavošanu saistītās darbības uzsāktas 2020.gada 02.janvārī.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 4 943 065,00, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – EUR 4 201 605,25 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 741 459,75.

Balstoties uz projektā paredzētajām darbībām, projekta īstenošana nodrošinās Rīgas Stila un modes tehnikuma infrastruktūras pilnveidošanu un darba tirgus prasībām atbilstoši kvalificētu speciālistu sagatavošanu, sekmējot Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas pieaugumu un eksportspējas palielināšanos.

 

Publikācijas sagatavošanas datums: 07.07.2020.