Kontakti

Ūdeļu iela 22, Rīga, Latvija, LV - 1064

Tālrunis: 67532721
Mobilais tālrunis: 27706201

Tālrunis: 67532721, 27706201
Uzņemšanas tālrunis: 20140052, 22810318
E-pasts:
rsmt@rsmt.lv

skolas_soma

RSMT ar prieku īsteno saņemto simtgades dāvanu.

2021./2022. m.g.1. semestrī:
1.semestrī projekta ietvaros RSMT izglītojamajiem ir iespēja noskatīties koncertuzvedumu “Lāčplēša diena”, saņemot pieejas saiti (linku). 15.-28.novembrī – 693 izglītojamiem.

 

2020./2021. m.g. 2. semestrī:
7. maijā – Nacionālā teātra ieraksta izrāde CĪRULĪŠI (1.kursi, 207 izglītojamie)
7. maijā – Nacionālā teātra ieraksta izrāde SVINA GARŠA (2., 3. un 4. kursi, 484 izglītojamie)

2020./2021. m.g. 1.semestrī projekta ietvaros sadarbībā ar “Latvijas Kinematogrāfistu savienība” RSMT izglītojamajiem bija iespēja noskatīties Latvijas autoru filmas, saņemot pieejas saiti (linku).

7. un 8. decembrī – animācijas dokumentālo filma “Mans mīļākais karš” (712 izglītojamiem)
14. decembrī – filma “Jelgava 94”, (725 izglītojamajiem)
16. decembrī – animācijas filmu “Projām”, (725 izglītojamajiem).

2019./2020. m.g. 1.semestrī:
28. novembrī 723 izglītojamie apmeklēja kinofilmu “Dvēseļu putenis” kinoteātrī “Splendid Palace”
28. oktobrī izglītojamie apmeklēja kinofilmu “Oļegs” kinoteātrī “Splendid Palace”

2018./2019.mācību gadā:
27. novembrī 862 izglītojamie apmeklēja kinofilmu “Homo Novus” k/t “Splendid Palace”
17. decembrī 853 izglītojamie apmeklēja kinofilmu “Jaungada taksometrs” k/t “Splendid Palace”
28. martā 830 izglītojamie apmeklēja animācijas filmu “Saule brauca debesīs” k/t “Splendid Palace”
4. jūnijā 661 izglītojamie apmeklēja dokumentālo īsfilmu “Mind your step” k/t “Splendid Palace”

 


lv100-zime-uzsaukums-rgb-horizontal.36

Programma „Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās mērķis ir, sākot ar 2018. gada septembri, nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt norises, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu un dod iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas.

„Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.