Kontakti

Ūdeļu iela 22, Rīga, Latvija, LV - 1064

Tālrunis: 67532721
Mobilais tālrunis: 27706201

Tālrunis: 67532721, 27706201
Uzņemšanas tālrunis: 20140052, 22810318
E-pasts:
rsmt@rsmt.lv

Sazinies ar mums


Kontakti

Adrese: Ūdeļu iela 22, Rīga, Latvija, LV - 1064

Tālrunis: 67532721, 27706201
Uzņemšanas tālrunis: 20140052, 22810318
E-pasts: rsmt@rsmt.lv

Rekvizīti

Rīgas Stila un modes tehnikums

Reģistrācijas Nr. 90000039361
PVN reģistrācijas Nr. LV90000039361
Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 3334003164

Banka: Valsts Kase
SWIFT: TRELLV22

Ieņēmumu konts: LV80TREL2150281009000
Norēķinu konts: LV14TREL215028103100B

Uzmanību! Veicot maksājumu uz RSMT kontu par saņemto pakalpojumu, obligāti jānorāda arī kods.
Kods ir atrodams uz Jums izsniegtajā rēķinā, kā arī skatīt norādes šeit.”

Simbols-e-

Lai nodrošinātu drošu, efektīvu un kvalitatīvu elektronikso saziņu un elektronisko dokumentu apriti, aicinām izmantot e-adreses saziņas kanālu.
RSMT E-adrese
.
Vairāk par e-parakstu un e-dokumentu lietošanu lasiet – e-paraksts mājas lapā


Direktore un Direktores vietnieki

Direktore - Ulrika Naumova, 29793455

Direktores vietniece profesionālo programmu attīstības un kvalitātes jomā -
Valda Krūmiņa, 27706211
Direktores vietniece mācību darbā un informācijas tehnoloģiju jomā -
Jūlija Opikova, 27706203
Direktores vietniece audzināšanas un kultūrizglītības jomā -
Līga Dzene, 27706204
Tālākizglītības un profesionālās karjeras atbalsta pamatdarbības
struktūrvienības vadītāja - Zeltīte Pilskalne 27706206
Skaistumkopšanas pamatdarbības struktūrvienības vadītāja -
Ligita Kvēpa, 27706212
Stila un mediju dizaina pamatdarbības struktūrvienības vadītāja -
Ilona Cinīte, 27706213

Mācību frizētavas

«Aiva», 27706219 (Brīvības gatve 356)
«Ausma», 27706220 (Brīvības gatvē 357)
«Silvija», 27706221 (Brīvības gatvē 414)

Citi tālruņi

Sociālais pedagogs - Līga Strode-Miķelsone, 27706209
Dienesta viesnīcas vadītāja - Irina Solovjova, 27706215
Vecākā lietvede - Andra Ambaine, 27706208
Galvenā grāmatvede - Tatjana Čergeiko, 27706210
Saimniecības vadītājs - Ilmārs Ruzaiķis, 27706205

"Mācības pieaugušajiem" projekta koordinatore - Anna Laizāne, 20101821

Satiksme ar autobusu

Ūdeļu ielā 22

21.autobusu, 4 trolejbusu, 206. taksobusu (no Centrālās stacijas);
28. autobusu (no Berģiem vai Jaunciema) līdz galapunktam -"Jugla -3.";

15. 31. autobusu vai 204.taksobusu (no Ķengaraga) līdz galapunktam -"Jugla -3.";
19.,29. (no Berģiem vai Jaunciema) līdz pieturai "Skola"