Kontakti

Ūdeļu iela 22, Rīga, Latvija, LV - 1064

Tālrunis: 67532721
Mobilais tālrunis: 27706201

Tālrunis: 67532721, 27706201
Uzņemšanas tālrunis: 20140052, 22810318
E-pasts:
rsmt@rsmt.lv

Multimediju dizaina speciālists
Kvalifikācijas līmenis Programmas īstenošanas forma Iepriekšējā izglītība Mācību ilgums Nodarbību režīms
3.  profesionālās kvalifikācijas līmenis,
4. LKI līmenis*
Klātiene Vidējā 2 gadi Katru dienu

* Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmenis

Kvalifikācijas apraksts:

Multimediju dizaina speciālists ir nodarbināts multimediju projektēšanas jomā, plāno un izstrādā funkcionālus vizuāli, tehnoloģiski, ekonomiski un komunikatīvi sakārtotus multimediju vai to elementu projektus ar estētiskām pazīmēm. Sadarbojoties ar citiem speciālistiem, var būt nodarbināts multimediju, video, animācijas, programmatūras interfeisa un mājas lapas dizaina izstrādē komercsabiedrībās, reklāmas aģentūrās, izdevniecībās vai iestādēs, veicot projektēšanas un konsultēšanas funkcijas.

Kas jāmācās:

Jāapgūst profesionālie mācību priekšmeti: mākslas un dizaina vēsture, stila mācība, zīmēšana un gleznošana, burtzinības, vispārējā kompozīcija, foto tehnoloģijas pamati, virtuālās modelēšanas pamati, animācija, web dizaina pamati, reklāmas dizains, projektu vadības un mārketinga pamati, darba un vides aizsardzība, profesionālā svešvaloda, profesionālā saskarsme u.c., praktiskās mācības- projektēšanas darbi(mājaslapu dizaina projektēšana, mājaslapu programmēšana, zīmēšana un gleznošana, digitālā kompozīcija un koloristika.

Interesē? Piesakies tagad – spied šeit!