Kontakti

Ūdeļu iela 22, Rīga, Latvija, LV - 1064

Tālrunis: 67532721
Mobilais tālrunis: 27706201

Tālrunis: 67532721, 27706201
Uzņemšanas tālrunis: 20140052, 22810318
E-pasts:
rsmt@rsmt.lv

Piegriezējs
Kvalifikācijas līmenis Programmas īstenošanas forma Iepriekšējā izglītība Mācību ilgums Nodarbību režīms
2. profesionālās
kvalifikācijas līmenis,
3. LKI līmenis*
Klātiene Pamatizglītība
( 17+ gadi) vai
vidējā izglītība
1 gads (1560 stundas) Katru dienu

* Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis

Kas ir PIEGRIEZĒJS?

Piegriezējs ir tekstila nozares speciālists, kas veido lekālu izvietojumu, piegriežamās drānas klājumu, piegriež izstrādājumu pēc dotā modeļa un auguma lieluma, izmantojot atbilstošas iekārtas un intrumentus.

Ko spēj PIEGRIEZĒJS?

1. Atlasīt nepieciešamās piegrieztnes un lekālus konkrētam izstrādājumam, izmantojot konstruēšanas un modelēšanas pamatzināšanas.
2. Veidot ekonomisku lekālu izvietojumu un veikt atzīmes uz drānas.
3. Veidot piegriežamo drānu kārtu klājumu, izmantojot zināšanas par materiālu veidiem, īpašībām, lietot atbilstošas ierīces.
4. Pielāgot vai papildināt lekālu konstrukcijas atbilstoši dotajam modelim.
5. Piegriezt modeli atbilstoši izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģijai no konkrētas drānas.
6. Komplektēt un marķēt piegrieztās detaļas atbilstoši modeļa tehniskajai dokumentācijai un šuves prasībām.
7. Veikt drānu izlietojuma uzskaiti.
8. Strādāt patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.
9. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.
10. Sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.

Mācības organizētas pēc moduļu (kursu) principa.

Moduļi:
– Darba organizācija šūto izstrādājumu izgatavošanā
– Tekstilmateriālu sagatavošana
– Lekālu apstrāde
– Piegriešana
– Izstrādājumu piegriešana kārtu klājumā
– Piegriezēja prakse

Mūžizglītības kompetenču kursi (moduļi):
– Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1. Līmenis)
– Sabiedrības un cilvēka drošība (1., 2. līmenis),
– Sociālās un pilsoniskās prasmes (1.līmenis)
– Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1. līmenis, t.sk. profesionālajā terminoloģijā),
– Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1. līmenis)

Interesē? Piesakies tagad – spied šeit!