Kontakti

Ūdeļu iela 22, Rīga, Latvija, LV - 1064

Tālrunis: 67532721
Mobilais tālrunis: 27706201

Tālrunis: 67532721, 27706201
Uzņemšanas tālrunis: 20140052, 22810318
E-pasts:
rsmt@rsmt.lv

Tērpu izgatavošanas un stila speciālists
Kvalifikācijas līmenis Programmas īstenošanas forma Iepriekšējā izglītība Mācību ilgums Nodarbību režīms
3. profesionālās kvalifikācijas līmenis,
4. LKI līmenis*
Klātiene Pamata 4 gadi Katru dienu

* LKI līmenis – Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis

Kas ir Tērpu izgatavošanas un stila speciālists?

Tērpu izgatavošanas un stila speciālists ir radošs speciālists, kurš sadarbībā ar klientiem izvēlas tērpu modeļus, zīmē to skices, konstruē, modelē, piegriež un izgatavo dažāda stila tērpus, komplektē garderobi un veido personas individuālo imidžu, patstāvīgi plāno un organizē savu darbu, kā arī vada zemāka profesionālā kvalifikācijas līmeņa darbinieku darbu vai arī veic individuālo uzņēmējdarbību.

Ko spēj Tērpu izgatavošanas un stila speciālists?

1. Veidot pozitīvu saskarsmi un sadarboties ar klientu šūtā izstrādājuma izgatavošanā.
2. Skicēt un vizualizēt tērpa un apģērba ieceri, veidot klienta tērpu, ievērojot modes stilus un dizaina tendences.
3. Konstruēt un modelēt dažādu izstrādājumu pamatpiegrieztnes.
4. Piegriezt izstrādājumu, ievērojot materiāla virzienu un rakstu.
5. Pielaikot izstrādājumus un veikt nepieciešamās korekcijas.
6. Sašūt izstrādājumus, ievērojot izgatavošanas tehnoloģiju.
7. Ievērot darba un vides aizsardzības prasības un veikt darba pienākumus, nekaitējot savai un kolēģu veselībai.
8. Sadarboties ar citu profesiju pārstāvjiem un uzņēmumiem.
9. Lietot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus.
10. Veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu, ievērot darba tiesisko attiecību normas.
11. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.
12. Sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā, lietot profesionālo terminoloģiju.

Mācības organizētas pēc moduļu (kursu) principa

Vispārizglītojošie mācību kursi:
– Latviešu valoda, Literatūra
– Svešvaloda, Otrā svešvaloda
– Matemātika, Ķīmija, Fizika
– Latvijas un pasaules vēsture un kulturoloģija
– Sports

Mūžizglītības kompetenču mācību kursi (moduļi):
– Sabiedrība un cilvēka drošība, 1. un 2. līmenis
– Sociālās un pilsoniskās prasmes, 1.līmenis
– Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1. un 2.līmenis)
– Valodas, kultūras izpratne un izpausmes, 1. līmenis
– Iniciatīva un uzņēmēj darbība
– Zaļās prasmes vai Valodas, kultūras izpratne un izpausmes, 2. līmenis (Izvēles moduļi)

Profesionālo kompetenču mācību kursi (moduļi):
– Darba organizācija šūto izstrādājumu izgatavošanā, Tekstilmateriālu sagatavošana
– Lekālu apstrāde, Piegriešana
– Aprīkojuma sagatavošana un vīļu šūšana, Vīļu un mezglu šūšanas prakse,
– Šūto izstrādājumu izgatavošana, Šūto izstrādājumu izgatavošana ar laikošana
– Šūto izstrādājumu konstruēšana un modelēšana
– Drēbnieka prakse
– Klienta apkalpošana
– Stilistisko risinājumu izstrāde un vizualizācija
– Vizuālā tēla pilnveide un garderobes veidošana
– Tērpu izgatavošanas un stila speciālista prakse
– Vīriešu apģērbu konstruēšana vai Kāzu kleitu un vakartērpu modelēšana (Izvēles moduļi)

Interesē? Piesakies tagad – spied šeit!