Kontakti

Ūdeļu iela 22, Rīga, Latvija, LV - 1064

Tālrunis: 67532721
Mobilais tālrunis: 27706201

Tālrunis: 67532721, 27706201
Uzņemšanas tālrunis: 20140052, 22810318
E-pasts:
rsmt@rsmt.lv

Vizāžists
Kvalifikācijas līmenis Programmas īstenošanas forma Iepriekšējā izglītība Mācību ilgums Nodarbību režīms
2. profesionālās kvalifikācijas līmenis,
3. LKI līmenis*
Klātiene Pamata 3 gadi Katru dienu

* LKI līmenis – Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis

Kas ir vizāžists?

Vizāžists ir speciālists, kurš konsultē klientu par meikapa izvēli, novērtē tā sejas ādas stāvokli, zīmē meikapa skices, izvēlas piemērotus materiālus, sagatavo sejas ādu meikapa uzklāšanai, izveido meikapu, orientējas modes tendencēs un meikapa veidošanas jaunākajās tehnoloģijās, patstāvīgi plāno un organizē savu darbu.

Ko spēj vizāžists?

1. Komunicēt ar klientu, izprast klienta vajadzības, konsultēt klientu profesionāli, lietojot profesionālo svešvalodu.
2. Vizualizēt idejisko ieceri, sagatavot daudzveidīgu grimu (meikapu) skices un kolāžas.
3. Noteikt klienta individuālo krāsu gammu, novērtēt sejas ādas tipus, stāvokļus un sagatavot to grima (meikapa) uzklāšanai.
4. Novērtēt sejas morfoloģiju un veikt atbilstošu korekciju ar dekoratīvās kosmētikas līdzekļiem.
5. Uzklāt klasisko dienas, vakara, kā arī daudzveidīgu grimu (meikapu), atbilstoši klienta individualitātei.
6. Zīmēt tetovējumu skici, uzklāt daudzveidīgus īslaicīgos tetovējumus.
7. Plānot darbu patstāvīgi un noteikt prioritātes, strādāt komandā, izvēlēties un lietot racionālākos darba paņēmienus un jaunākās tehnoloģijas, strādāt efektīvi.
8. Izprast jautājumus, kas saistīti ar veselību kā kopveselumu, īpašu uzmanību pievēršot ikdienā sastopamajiem riskiem un to novēršanas iespējām.
9. Patstāvīgi mācīties un papildināt savas zināšanas, izmantot mūsdienu informācijas tehnoloģiju iespējas, meklēt, atlasīt un analizēt informāciju.

Mācības organizētas pēc moduļu (kursu) principa

Vispārizglītojošie mācību kursi:
– Latviešu valoda, Literatūra
– Svešvaloda, Otrā svešvaloda
– Matemātika, Informātika
– Dabaszinības, Ekonomika
– Latvijas un pasaules vēsture
– Sports

Mūžizglītības kompetenču mācību kursi (moduļi):
– Sabiedrība un cilvēka drošība, 1. un 2. līmenis
– Sociālās un pilsoniskās prasmes, 1.līmenis
– Valodas, kultūras izpratne un izpausmes, 1. līmenis (t.sk. profesionāla terminoloģija)
– Iniciatīva un uzņēmējdarbība,2.līmenis
– Zaļās prasmes

Profesionālo kompetenču mācību kursi (moduļi):
– Komunikācija ar klientu
– Idejiskās ieceres vizualizēšana skaistumkopšanā
– Grima veidošanas pamati
– Daudzveidīga grima uzklāšana
– Kino,foto, TV, izklaides, reklāmas un modes industrijas grimi
– Prakse vizāžista darbos  (kvalif. prakse)
– Ķermeņa apgleznošana ar Airbrush tehnoloģiju vai Īslaicīgie tetovējumi vai Skaistumkopšanas pakalpojuma organizēšana

Šo priekšmetu satura apjoms dod tiesības turpināt izglītību vidējās profesionālās izglītības programmās (piemēram, stilists) vai vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošajā programmā – vidējās izglītības ieguvei.

Interesē? Piesakies tagad – spied šeit!