RSMPV

2022./2023. m.g. uzņemšana

RSMT no 2022. gada 15. jūnija pieņemt izglītojamo pieteikumus mācībām 2022./2023. šādās izglītības programmās:

Ar iegūtu pamatizglītību programmās:

  •  Frizieris – stilists, Vizuālā tēla stilists, Fotogrāfs dokumentus pieņem līdz 2022.gada 11. jūlijam. Rezultāti – 2022. gada 18. jūlijā.
  • Tērpu izgatavošanas un stila speciālists, Tērpu modelēšanas un konstruēšanas speciālists, Drēbnieks dokumentus pieņem līdz 2022.gada 15. augustam. Rezultātus – 2022. gada 19. augustā.

Ar iegūtu vidējo izglītību, bez vecuma ierobežojuma, visās programmās dokumentus pieņem līdz 2022.gada 15. augustam. Rezultātus paziņos 2022. gada 19. augustā.

Iesniegt dokumentus uzņemšanai var tiešsaistē. Dokumentu iesniegšana  tiešsaistē – spiediet PIETEIKTIES un pēc pamat kontaktinformācijas nosūtīšanas, saņemsiet personalizētu saiti ar reģistrācijas numuru iesnieguma anketas aizpildīšanai. Aizpildot iesnieguma anketu, jāpievieno iegūtās izglītības apliecinošus dokumentus, t.i. apliecība par pamatizglītības iegūšanu vai atestāts par vidējās izglītības iegūšanu un sekmju izrakstu. Iesnieguma anketu var aizpildīt gan datorā, gan mobilajā tālrunī.

Nepieciešamības gadījumā, iesniegšana ir iespējama arī klātienē.

Uzmanību! Rezultātu paziņošanā tiks publicēts iesnieguma reģistrācijas numurs nevis vārds uzvārds. Tamdēļ saglabājiet uzaicinājuma saites e-pastu, kurā ir norādīts katra individuālais reģistrācijas numurs.

Pēc rezultātu paziņošanas, uzņemtie izglītojamiem ir nepieciešams ierasties klātienē, lai:
– noslēgtu vienošanos par mācību uzsākšanu, un, ja attiecināms,  dienesta viesnīcas īri līgumu;
– uzrādītu iegūtās izglītības dokumentu oriģinālus (ja pieteikums noformēts tiešsaistē)
– iesniegtu 2 fotogrāfija (3 x 4 cm)
– iesniegtu ģimenes ārsta izziņa (veidlapa 027/u) ar norādi par atļauju mācīties konkrētajā profesijā un par atļauto slodzi sporta stundās (tikai programmās ar iegūto pamatizglītību)
– ja attiecināms, iesniegtu dokumenta, kas apliecina personas ar speciālām vajadzībām, bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna statusu, kopija, uzrādot oriģinālu
– ja attiecināms, personas vārda, uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu
– uzrādītu personas apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti)

Uzņemšanas komisijas darba laiks klātienē: darba dienās no 10:00-15:30

Uzņemšanas kontaktinformācija: 20140052, 22810318 un uznemsana@rsmt.lv


Domā par profesijas izvēli?  Apskaties video un iepazīstieties ar iespējām sadaļā “Profesijas”.

 

Noskatieties Zemgales reģionālās televīzijas TV projekta “Ko darīt, ja…?” sižetu par mācībām RSMT, apgūstot Friziera stilista profesiju!

 

 

Pieteikuma forma

Pēc pieteikuma formas saņemšanas ar Jums sazināsies uzņemšanas komisijas pārstāvis.
Informējam, ka Pieteikuma formas nosūtīšana neatceļ dokumentu iesniegšanas prasības, kas ir atrunātas RSMT iekšējās kārtības noteikumos par Izglītojamo uzņemšanas kārtību. Papildus informācija sadaļā Uzņemšana.

Pieteikties