Kontakti

Ūdeļu iela 22, Rīga, Latvija, LV - 1064

Tālrunis: 67532721
Mobilais tālrunis: 27706201

E-pasts: rsmt@rsmt.lv
Apgūsti profesiju!

ES_fondu_vizualo_elementu_ansamblis_ar_JNI_2016JG_balsosana_RegioStars-01

Nobalso par Jauniešu garantijas projektu konkursa Regio Stars 2018 finālā

Līdz 7. oktobrim turpinās Eiropas iedzīvotāju balsojums par labāko ES fondu projektu Eiropas Komisijas (EK) konkursā Regio Stars 2018, kura finālā iekļuvis arī VIAA īstenotais Jauniešu garantijas projekts. Par vienīgo projektu no Latvijas aicinām nobalsot EK mājaslapā vai sekojot īsajai saitei: http://bit.ly/JGbalsojums. Būtiski, ka no vienas IP adreses var balsot 1 reizi un atkārtots balsojums tiks diskvalificēts.

Latvijas projekts ir viens no pieciem kandidātiem uz galveno balvu kategorijā “Uzlabota piekļuve sabiedriskajiem pakalpojumiem”, konkurējot ar projektiem no Portugāles, Čehijas, Polijas, Krievijas, kā arī Zviedrijas un Dānijas. Uzvarētājs žūrijas un iedzīvotāju balsojumā kļūs zināms šī gada 9. oktobrī Briselē Eiropas reģionu un pilsētu nedēļas ietvaros.

Balsojums par Eiropas iedzīvotāju izvēles balvas piešķiršanu kādam projektam no 21 finālista ilgs līdz šī gada 7. oktobrim. Kopš 3. jūlija ikviens par projektu var nobalsot mājaslapā, no 1. oktobra sāksies balsojums Facebook un Twitter sociālajos tīklos.

RegioStars Awards apbalvo veiksmīgākos, inovatīvākos un iedvesmojošākos ar ES fondu līdzfinansējumu īstenotos projektus. Konkursa mērķis ir izcelt labās prakses piemērus – projektus ar augstu pievienoto vērtību, tādējādi iedvesmojot arī citas ES dalībvalstis. Vairāk informācijas par RegioStars Awards 2018 konkursu pieejams EK mājaslapā.

VIAA Jauniešu garantijas projekts Latvijā tiek īstenots no 2014. gada 1. jūnija un to plānots pabeigt 2019. gada 30. septembrī. Projekta finansējuma avoti ir Eiropas Sociālais fonds, ES Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva un Latvijas valsts budžets. Kopējais projekta finansējums piecu gadu laikā ir 36 miljoni eiro.


 

Projekta mērķis ir palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi JAUNIEŠU GARANTIJA projekta ietvaros.

Projekts piedāvā:
– mācības bez maksas;
– apmaksātu dzīvošanu skolas dienesta viesnīcā;
– katram izglītojamam nodrošina mācību līdzekļus un inventāru;
– stipendiju līdz 115 EUR mēnesī;
– apmaksā ceļa izdevumus un/vai naktsmītni prakses laikā līdz 71 EUR mēnesī;
– nodrošina civiltiesisko apdrošināšanu prakses laikā;
– nodrošina sertifikātu un apliecību ieguvi, ja tā nepieciešama profesijas specifikai;
– nodrošina obligāto veselības pārbaudi, ja tas nepieciešams izvēlētās profesijas specifikai;
– karjeras atbalsta pasākumus.

Jauniešu garantijas projekta finansējuma avoti (2015.gada 28.aprīļa MK noteikumu Nr. 207 8.2. apakšpunkts):
– Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai;
– Eiropas Sociālā fonda finansējums;
– valsts budžeta līdzfinansējums.


Rīgas Stila un modes tehnikums (līdz 2017. gada 16. februārim – Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola) no 01.09.2014. īsteno Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros“ 2. kārtas projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros“ identifikācijas Nr. 7.2.1.JG2.

Ar 2015. gada 16 novembri projekta nosaukums ir Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķis “Palielināt nodarbinātību, izglītību vai mācības neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākums “Sākotnējo profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Īstenojamās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001

Projekta īstenošanas laiks līdz 30.06.2018.
Projektā jauniešiem no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot), ar pamatskolas vai vidusskolas izglītību, būs iespēja iegūt profesionālo kvalifikāciju viena gada vai pusotra gada laikā.

Ar 2017. gada 01. septembri Rīgas Stila un modes tehnikums īsteno Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas atbalsta pasākumi:
– Izglītības programmu īstenošana jauniešiem, kas apgūst profesionālās izglītības programmu otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei viena un pusotra mācību gada laikā
– Mērķstipendijas piešķiršana
– Karjeras atbalsta pasākumi (iepirkumu procedūras rezultātā nodrošina VIAA)

Projekta mērķgrupa:
– jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas, kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos. 2.kārtas projekta ietvaros iesaistīties mācībās atkārtoti var ne agrāk kā gadu pēc atskaitīšanas no mācībām profesionālās izglītības programmā;
– jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) ar iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kuri profesionālo kvalifikāciju ieguvuši ne agrāk kā gada laikā pirms uzņemšanas 7.2.1.2.SAM ietvaros īstenotajās izglītības programmās un kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos.

Apgūstamās profesijas šajā programmā mūsu skolā: vizāžists, fotogrāfs, tērpu stila speciālists, drēbnieks, spa speciālists. Jauniešiem izglītības programmas apguves laikā tiks nodrošinātas prakšu vietas un sekmīga mācību procesa laikā būs iespēja saņemt stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī.

Mācības ir bez maksas, mācību laikā jaunieši tiks nodrošināti ar dienesta viesnīcu, mācību līdzekļiem un materiāliem, civiltiesisko apdrošināšanu kvalifikācijas prakses laikā, kā arī tiks apmaksāti ceļa izdevumi uz kvalifikācijas prakses vietu un izdevumi par naktsmītni kvalifikācijas prakses laikā (71 eiro mēnesī).

Sīkāka informācija un citas Jauniešu garantijas profesijas šeit!

Projekta koordinatore – Galīna Miškinska, tel.nr. 24113502