Kontakti

Ūdeļu iela 22, Rīga, Latvija, LV - 1064

Tālrunis: 67532721
Mobilais tālrunis: 27706201

Tālrunis: 67532721, 27706201
Uzņemšanas tālrunis: 20140052, 22810318
E-pasts:
rsmt@rsmt.lv

2021./2022. m.g. uzņemšana

Uzņemšana RSMT 2021./2022. mācību gadam ir noslēgusies!


_MG_44592021./2022. mācību gads ir veiksmīgi iesācies.
Mācības uzsāka 23 jaunas 1.kursu grupas un kopskaitā 482 izglītojamie.
Lai arī uzņemšanas aktīvais laiks noslēdzas, tomēr grupās ir atbrīvojušās dažas brīvas vietas! Skaita ziņā no 1 līdz 3 vietas.
UZMANĪBU!
Līdz 29. septembrim vēl var pieteikties uz brīvajām vietām* zemāk minētajās izglītības programmu grupās.
Interesenti aicināti sazināties ar uzņemšanas komisiju, lai vienotos par dokumentu iesniegšanas laiku klātienē – 20140052, 22810318 vai rakstīt uz e-pastu: uznemsana@rsmt.lv.

AR IEGŪTU VIDĒJO IZGLĪTĪBU
Frizieris  (1 gads)
Frizieris – stilists (1,5 gadi)
– SPA speciālists (1,5 gadi)
– Kosmētiķis (2 gadi)
Fotogrāfs (2 gadi)
– Tērpu konstruēšanas un
modelēšanas speciālists
(1,5 gadi)
Drēbnieks (1,5 gadi)
AR IEGŪTU PAMATIZGLĪTĪBU
– Vizāžists (3 gadi)
Vizuālā tēla stilists (4 gadi)
Frizieris – stilists (4 gadi)
Fotogrāfs (4 gadi)
Fotogrāfs (2 gadi)
– Tērpu konstruēšanas un
modelēšanas speciālists
(1,5 gadi)

Drēbnieks (1,5 gadi)

Uzņemšanas komisijā ir jāiesniedz šādi dokumenti:
– iesniegums**,
– izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (atestāts, sekmju izraksts), uzrādot oriģinālu,
– 4 fotogrāfijas (izmērs 3×4 cm),
– medicīnas izziņu (veidlapa 027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrēto profesiju
– (ja attiecināms) iesniedz dokumentus kopijas, kas apliecina personas ar speciālām vajadzībām, bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna statusu, uzrādot oriģinālu
– (ja attiecināms) uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu
– uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti)

** Iesniegumu var sagatavot jau iepriekš – Iesniegums (ar iegūtu vidējo izglītību), Iesniegums (ar iegūtu pamatizglītību) vai ierodoties uz vietas.

Pēdējā iespēja šajā gadā. Nepalaist garām!


Uzņemšanas rezultātus izglītības programmās:
– ar iegūtu vidējo izglītību skatiet sadaļā – Uzņemšanas rezultāti 2021./2022. mācību gadam/ar iegūtu vidējo izglītību
– ar iegūtu pamatizglītību skatiet sadaļā – Uzņemšanas rezultāti 2021./2022. mācību gadam/ar iegūtu pamatizglītību.

RSMT dokumentu pieņemšana izglītības programmās ar iegūtu pamatizglītību ir noslēgusies. Savukārt izglītības programmās ar iegūtu vidējo izglītību uzņemšana ir pagarināta TIKAI grupās, ar vēl brīvām vietām, t.i.:  “Drēbnieks”, “Šuvējs”, “Piegriezējs”, kā arī un “Vizuālā tēla stilists” un “SPA Speciālists”.
Uzņemšana noslēdzas tiklīdz grupās vietas ir aizpildītas.

Papildus informācija – 20140052, 22810318 vai rakstīt uz e-pastu: uznemsana@rsmt.lv


RSMT notiek dokumentu pieņemšanu jaunajam 2021./2022. mācību gadam.

Aicinām dokumentus iesniegt attālināti! Dokumentus iesniegšanas iespējas:
Attālināti, nosūtot uz e-pasta adresi – uznemsana@rsmt.lv, pielikumā pievienojot aizpildītu iesniegumu un iesniedzamo dokumentu kopijas.
Attālināti, nosūtot pa pastu uz adresi – Ūdeļu iela 22, Rīga, LV-1064, iesniegumu kopā ar pievienotām iesniedzamo dokumentu kopijām un fotogrāfijām.
Klātienē, ja nav iespēja iesniegt attālināti un ievērojot visus valstī noteiktos epidemioloģiskos un drošības norādījumus.

Ja vēlies apgūt kādu no zemāk minētajām izglītības programmām iepazīsties ar informāciju – Kādi dokumenti jāiesniedz un kā tos varēs iesniegt.
INFORMĒJAM!
Visus pieteikumus, kas tiks iesūtīti elektroniski pirms 15. jūnija, tiks reģistrēti rindas kārtībā sākot ar 15. jūniju.

Izglītojamajos uzņemsim šādās profesionālās izglītības programmās:
AR IEGŪTU PAMATIZGLĪTĪBU
– Vizāžists (mācību ilgums 3 mācību gadi)
Vizuālā tēla stilists (mācību ilgums 4 mācību gadi)
Frizieris – stilists (mācību ilgums 4 mācību gadi)
Fotogrāfs (mācību ilgums 4 mācību gadi)
– Tērpu izgatavošanas un stila speciālists (mācību ilgums 4 mācību gadi)
Dokumentus pieņem līdz 2021.gada 09.jūlijam. Rezultātu paziņošana – 15. jūlijā, 2021.
Iesniegumu formas ar iegūtu pamatizglītību:
Iesniegums, kuru izdrukāt un aizpildīt, rakstot ar roku (salasāmi!),
Iesniegums, kuru aizpildīt elektroniski un izdrukāt, lai parakstītu,
Iesniegums, kuru aizpildīt elektroniski un parakstīt ar drošu elektronisko parakstu.
Piezīme: Iesniegumā nav jāaizpilda “Uzņemšanas komisijas lēmums”, “Audzēkņa kontingenta numurs” un “Reģistrācijas numurs”.

AR IEGŪTU VIDĒJO IZGLĪTĪBU
Manikīra un pedikīra speciālists (mācību ilgums 1 gads)
Frizieris
(mācību ilgums 1 gads)
Vizāžists (mācību ilgums 1 gads)
Vizuālā tēla stilists (mācību ilgums 1,5 gadi)
Frizieris – stilists (mācību ilgums 1,5 gadi)
– SPA speciālists (mācību ilgums 1,5 gadi)
– Kosmētiķis (mācību ilgums 2 gadi)
Fotogrāfs (mācību ilgums 2 gadi)
– Tērpu izgatavošanas un stila speciālists (mācību ilgums 1,5 gadi)
– Tērpu konstruēšanas un modelēšanas speciālists (mācību ilgums 1,5 gadi)
Drēbnieks (mācību ilgums 1,5 gadi)
AR IEGŪTU VIDĒJO IZGLĪTĪBA vai PAMATIZGLĪTĪBU un vecumā no 17 gadi
Piegriezējs (mācību ilgums 1 gads),
Šuvējs (mācību ilgums 1 gads).
Dokumentus pieņem līdz 2021.gada 9.augustam. Rezultātu paziņošana – 13. augustā, 2021.
Iesniegumu formas ar iegūtu pamatizglītību:
Iesniegums, kuru izdrukāt un aizpildīt rakstot ar roku (salasāmi!),
Iesniegums, kuru aizpildīt elektroniski un izdrukāt, lai parakstītu,
Iesniegums, kuru aizpildīt elektroniski un parakstīt ar drošu elektronisko parakstu.
Piezīme: Iesniegumā nav jāaizpilda “Uzņemšanas komisijas lēmums”, “Audzēkņa kontingenta numurs” un “Reģistrācijas numurs”.

Personas, stājoties RSMT, iesniedz uzņemšanas komisijai šādus dokumentus:

 • iesniegums
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (atestāts, sekmju izraksts), uzrādot oriģinālu
 • 4 fotogrāfijas (izmērs 3×4 cm)
 • medicīnas izziņu (veidlapa 027/u) ar norādi:
  – par atļauju apgūt konkrēto profesiju (nepieciešams stājoties visās izglītības programmās)
  – par atļauto slodzi sporta stundās (nepieciešams tikai izglītības programmās pēc pamatizglītības)
 • (ja attiecināms) iesniedz dokumentus kopijas, kas apliecina personas ar speciālām vajadzībām, bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna statusu, uzrādot oriģinālu
 • (ja attiecināms) uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu
 • uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti)

Dokumentu iesniegšana ir bez maksas.

Aicinām dokumentus iesniegt attālināti! Dokumentus iesniegšanas iespējas:

 • Attālināti, nosūtot uz e-pasta adresi – uznemsana@rsmt.lv, pielikumā pievienojot aizpildītu iesniegumu un iesniedzamo dokumentu kopijas.
 • Attālināti, nosūtot pa pastu uz adresi – Ūdeļu iela 22, Rīga, LV-1064, iesniegumu kopā ar pievienotām iesniedzamo dokumentu kopijām un fotogrāfijām.
 • Klātienē, ja nav iespēja iesniegt attālināti un ievērojot visus valstī noteiktos epidemioloģiskos un drošības norādījumus. Pieņemšanas laiks no 9:30 – 15:30.

Ja rodas vēl kādi jautājumi – apskatiet sadaļu Biežāk uzdotie jautājumi.
Papildus informācija – 20140052, 22810318 vai rakstīt uz e-pastu: uznemsana@rsmt.lv

Sekojiet līdzi informācijai RSMT sociālajos tīklos!


Domā par profesijas izvēli?  Apskaties video un iepazīstieties ar iespējām sadaļā “Profesijas”.

 

Noskatieties Zemgales reģionālās televīzijas TV projekta “Ko darīt, ja…?” sižetu par mācībām RSMT, apgūstot Friziera stilista profesiju!

 

 

Pieteikuma forma

Pēc pieteikuma formas saņemšanas ar Jums sazināsies uzņemšanas komisijas pārstāvis.
Informējam, ka Pieteikuma formas nosūtīšana neatceļ dokumentu iesniegšanas prasības, kas ir atrunātas RSMT iekšējās kārtības noteikumos par Izglītojamo uzņemšanas kārtību. Papildus informācija sadaļā Uzņemšana.

Pieteikties