Kontakti

Ūdeļu iela 22, Rīga, Latvija, LV - 1064

Tālrunis: 67532721
Mobilais tālrunis: 27706201

E-pasts: rsmt@rsmt.lv
2019./2020. m.g. uzņemšana

Uzņemšana Rīgas Stila un modes tehnikumā 2020./2021.mācību gadam tiks atklāta 2020. gada jūnijā.

Domājiet par profesijas izvēli?  Iepazīstieties ar iespējām sadaļā “Profesijas”.

Noskatieties Zemgales reģionālās televīzijas TV projekta “Ko darīt, ja…?” sižetu par mācībām RSMT, apgūstot Friziera stilista profesiju!


UZŅEMŠANAS REZULTĀTI reflektantiem ar iegūtu vidējo izglītību /publicēti 2019.gada 1.augustā/

2019./2020. mācību gadā uzņēmām izglītojamos šādās grupās

ar mācību ilgumu 1 mācību gads:
Fotogrāfs,
Manikīra un pedikīra speciālists,
Vizāžists,
grupas ar mācību ilgums 1,5 mācību gadi:
Vizuālā tēla stilists,
Frizieris stilists,
SPA speciālists,
Tērpu izgatavošanas un stila speciālists,
ar mācību ilgums 2 mācību gadi
Kosmētiķis,
Multimediju dizaina speciālists.

Uzmanību! Uzņemtajiem izglītojamajiem 2019. gada 09. augustā no plkst. 10.00 līdz 13.00 jāierodas tehnikumā parakstīt vienošanos par mācību uzsākšanu un, ja nepieciešams, īres līgumu ar dienesta viesnīcu.


UZŅEMŠANAS REZULTĀTI reflektantiem ar iegūtu pamatizglītību /publicēti 2019.gada 4.jūlijā/
2019./2020. mācību gadam ir nokomplektētas zemāk minētās grupas:

Lai iepazīstos ar RSMT “Uzņemto izglītojamo sarakstu pēc iesnieguma reģistrācijas numuriem”, atveriet attiecīgās kvalifikācijas grupu/-as (uz klikšķinot uz tās), un meklējiet Jums piešķirto iesnieguma reģistrācijas numuru.
Neskaidrību gadījumā rakstiet uzņemšana@rsmt.lv vai zvaniet pa tālruņiem: 20140052, 20214520.

Informējam, ka izglītojamo personas dati (vārds, uzvārds) tehnikuma mājaslapā uzņemšanas rezultātu paziņošanas procesā netiek publicēti, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).


Uzņemšana 2019./2020. mācību gadam ir atklāta 4. jūnijā!

Dokumentu pieņemšana notiek šādās profesionālās izglītības programmās:

AR IEGŪTU PAMATIZGLĪTĪBU
– Vizāžists (mācību ilgums 3 mācību gadi)
Frizieris-stilists (mācību ilgums 4 mācību gadi),
Vizuālā tēla stilists (mācību ilgums 4 mācību gadi),
Foto dizaina speciālists (mācību ilgums 4 mācību gadi),
– Tērpu izgatavošanas un stila speciālists (mācību ilgums 4 mācību gadi).
Dokumentus pieņem līdz 2019.gada 28.jūnijam. Rezultātu paziņošana – 04. jūlijā, 2019.

AR IEGŪTU VIDĒJO IZGLĪTĪBU:
mācību ilgums 1 mācību gads
Fotogrāfs,
Manikīra un pedikīra speciālists,
Vizāžists,
mācību ilgums 1,5 mācību gadi
Vizuālā tēla stilists,
Frizieris-stilists,
– SPA Speciālists,
– Tērpu izgatavošanas un stila speciālists,
mācību ilgums 2 mācību gadi
– Kosmētiķis,
Multimediju dizaina speciālists (iestājpārbaudījums – 29. jūlijā pl. 10:00)
Dokumentus pieņem līdz 2019.gada 26.jūlijam. Rezultātu paziņošana – 01. augustā, 2019.

PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PILNVEIDES PROGRAMMAS:
Tērpu piegriešana un šūšana (iesācējiem, 360 st.)
Tērpu modelēšana un konstruēšana (432 st.)
Abas ir maksas grupas. Mācību ilgums 9 mēneši.
Dokumentus pieņem no 2019.gada 17. jūnija līdz  30.augustam. 

Persona, kura vēlas sākt mācības tehnikumā, personiski klātienē iesniedz uzņemšanas komisijai šādus dokumentus:

  • iesniegumu-anketu Rīgas Stila un modes tehnikuma direktoram, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
  • piekrišanas apliecinājums (par iesniegto datu izmantošanu RSMT vajadzībām);
  • uzrāda pamat/vidējās izglītības iegūšanas apliecinošu dokumentu un sekmju izraksta oriģinālu un iesniedz to kopijas;
  • iesniedz medicīnas izziņu (veidlapa 027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrēto profesiju un atļauto slodzi sporta stundās (izglītības programmās pēc pamatizglītības);
  • uzrāda pasi vai ID karti;
  • iesniedz 4 fotogrāfijas (3×4);
  • (ja attiecināms) iesniedz dokumentus, kas apliecina personas ar speciālām vajadzībām, bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna statusu;
  • (ja attiecināms) uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu.

Dokumentu pieņemšana notiek sākot no 2018. gada 4. jūnija.
Uzņemšanas komisijas darba laiks darba dienā  no 9.00 līdz 15.00.

Dokumentu pieņemšana valsts finansētās profesionālās izglītības programmās ir bez maksas.

Interesenti var zvanīt arī pa tālruni – 20140052, 20214520 vai arī rakstīt uz e-pastu: uznemsana@rsmt.lv, rsmt@rsmt.lv.


Uzņemšanas pozitīvu rezultātu gadījumā, personām jānoslēdz Vienošanos ar tehnikumu par mācību uzsākšanu un, ja nepieciešams, jāparaksta Līgums par dienesta viesnīcas īri šādos datumos:
2019.g. 08. jūlijā plkst. 10.00-13.00
– Vizāžists (mācību ilgums 3 mācību gadi)
– Frizieris-stilists (mācību ilgums 4 mācību gadi),
– Vizuālā tēla stilists (mācību ilgums 4 mācību gadi),
– Tērpu izgatavošanas un stila speciālists (mācību ilgums 4 mācību gadi),
– Foto dizaina speciālists (mācību ilgums 4 mācību gadi).

2019.g. 09. augustā plkst. 10.00-13.00
– Vizuālā tēla stilists (mācību ilgums 1,5 mācību gadi),
– Frizieris-stilists (mācību ilgums 1,5 mācību gadi),
Vizāžists (mācību ilgums 1 mācību gads),
– Kosmētiķis (mācību ilgums 2 mācību gadi),
– SPA Speciālists (mācību ilgums 1,5 mācību gadi),
– Manikīra un pedikīra speciālists (mācību ilgums 1 mācību gads),
– Tērpu izgatavošanas un stila speciālists (mācību ilgums 1,5 mācību gadi),
– Multimediju dizaina speciālists (mācību ilgums 2 mācību gadi),
 Fotogrāfs (mācību ilgums 1 mācību gads).

 

Pieteikuma forma

Pēc pieteikuma formas saņemšanas ar Jums sazināsies uzņemšanas komisijas pārstāvis.
Informējam, ka Pieteikuma formas nosūtīšana neatceļ dokumentu iesniegšanas prasības, kas ir atrunātas RSMT iekšējās kārtības noteikumos par Izglītojamo uzņemšanas kārtību. Papildus informācija sadaļā Uzņemšana.

Pieteikties