Kontakti

Ūdeļu iela 22, Rīga, Latvija, LV - 1064

Tālrunis: 67532721
Mobilais tālrunis: 27706201

E-pasts: rsmt@rsmt.lv
2019./2020. m.g. uzņemšana

Informācijas dienas RSMT 

Nepalaid garām! Pēdējās divas Informācijas dienas RSMT notiks pl. 13:00
16. maijā un 13. jūnijā.
Šajās dienās klātienē vari uzzināt visu par izvēlēto programmu un mācībām RSMT. Ieplāno un nāc!


Uzņemšana 2019./2020. mācību gadam no 4. jūnija!

Dokumentu pieņemšana notiek šādāsprofesionālās izglītības programmās

AR IEGŪTU PAMATIZGLĪTĪBU:
– Vizāžists (mācību ilgums 3 mācību gadi)
Frizieris-stilists (mācību ilgums 4 mācību gadi),
Vizuālā tēla stilists (mācību ilgums 4 mācību gadi),
Tērpu izgatavošanas un stila speciālists (mācību ilgums 4 mācību gadi),
Foto dizaina speciālists (mācību ilgums 4 mācību gadi).
Dokumentus pieņem līdz 2019.gada 28.jūnijam. Rezultātu paziņošana – 04. jūlijā, 2019.

AR IEGŪTU VIDĒJO IZGLĪTĪBU:
Vizuālā tēla stilists (mācību ilgums 1,5 mācību gadi),
Frizieris-stilists (mācību ilgums 1,5 mācību gadi),
– Vizāžists (mācību ilgums 1 mācību),
Kosmētiķis (mācību ilgums 2 mācību gadi),
SPA Speciālists (mācību ilgums 1,5 mācību gadi),
Manikīra un pedikīra speciālists (mācību ilgums 1 mācību gads),
– Tērpu izgatavošanas un stila speciālists (mācību ilgums 1,5 mācību gadi),
Multimediju dizaina speciālists (mācību ilgums 2 mācību gadi),
Fotogrāfs (mācību ilgums 1 mācību gads).
Dokumentus pieņem līdz 2019.gada 26.jūlijam. Rezultātu paziņošana – 01. augustā, 2019.

PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PILNVEIDES PROGRAMMAS:
Tērpu piegriešana un šūšana (iesācējiem, 360 st.)
Tērpu modelēšana un konstruēšana (432 st.)
Abas ir maksas grupas. Mācību ilgums 9 mēneši.
Dokumentus pieņem no 2019.gada 17. jūnija līdz  30.augustam. 

Persona, kura vēlas sākt mācības tehnikumā, personiski klātienē iesniedz uzņemšanas komisijai šādus dokumentus:

  • iesniegumu-anketu Rīgas Stila un modes tehnikuma direktoram, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
  • piekrišanas apliecinājums (par iesniegto datu izmantošanu RSMT vajadzībām);
  • uzrāda pamat/vidējās izglītības iegūšanas apliecinošu dokumentu un sekmju izraksta oriģinālu un iesniedz to kopijas;
  • iesniedz medicīnas izziņu (veidlapa 027/u);
  • uzrāda pasi vai ID karti;
  • iesniedz 4 fotogrāfijas (3×4);
  • (ja attiecināms) iesniedz dokumentus, kas apliecina personas ar speciālām vajadzībām, bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna statusu;
  • (ja attiecināms) uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu.

Dokumentu pieņemšana notiek sākot no 2018. gada 4. jūnija.
Uzņemšanas komisijas darba laiks darba dienā  no 9.00 līdz 15.00.

Dokumentu pieņemšana valsts finansētās profesionālās izglītības programmās ir bez maksas.

Interesenti var zvanīt arī pa tālruni – 20140052, 20214520 vai arī rakstīt uz e-pastu: uznemsana@rsmt.lv, rsmt@rsmt.lv.


Uzņemšanas pozitīvu rezultātu gadījumā, personām jānoslēdz Vienošanos ar tehnikumu par mācību uzsākšanu un, ja nepieciešams, jāparaksta Līgums par dienesta viesnīcas īri šādos datumos:
2019.g. 08. jūlijā plkst. 10.00-13.00
– Vizāžists (mācību ilgums 3 mācību gadi)
– Frizieris-stilists (mācību ilgums 4 mācību gadi),
– Vizuālā tēla stilists (mācību ilgums 4 mācību gadi),
– Tērpu izgatavošanas un stila speciālists (mācību ilgums 4 mācību gadi),
– Foto dizaina speciālists (mācību ilgums 4 mācību gadi).

2019.g. 09. augustā plkst. 10.00-13.00
– Vizuālā tēla stilists (mācību ilgums 1,5 mācību gadi),
– Frizieris-stilists (mācību ilgums 1,5 mācību gadi),
Vizāžists (mācību ilgums 1 mācību gads),
– Kosmētiķis (mācību ilgums 2 mācību gadi),
– SPA Speciālists (mācību ilgums 1,5 mācību gadi),
– Manikīra un pedikīra speciālists (mācību ilgums 1 mācību gads),
– Tērpu izgatavošanas un stila speciālists (mācību ilgums 1,5 mācību gadi),
– Multimediju dizaina speciālists (mācību ilgums 2 mācību gadi),
 Fotogrāfs (mācību ilgums 1 mācību gads).

 

Pieteikuma forma

Pēc pieteikuma formas saņemšanas ar Jums sazināsies uzņemšanas komisijas pārstāvis.
Informējam, ka Pieteikuma formas nosūtīšana neatceļ dokumentu iesniegšanas prasības, kas ir atrunātas RSMT iekšējās kārtības noteikumos par Izglītojamo uzņemšanas kārtību. Papildus informācija sadaļā Uzņemšana.

Pieteikties