Kontakti

Ūdeļu iela 22, Rīga, Latvija, LV - 1064

Tālrunis: 67532721
Mobilais tālrunis: 27706201

Tālrunis: 67532721, 27706201
Uzņemšanas tālrunis: 20140052, 22810318
E-pasts:
rsmt@rsmt.lv

Sazinies ar mums


Kontakti

Adrese: Ūdeļu iela 22, Rīga, Latvija, LV - 1064

Tālrunis: 67532721, 27706201
Uzņemšanas tālrunis: 20140052, 22810318
E-pasts: rsmt@rsmt.lv

Rekvizīti

Rīgas Stila un modes tehnikums

Reģistrācijas Nr. 90000039361
PVN reģistrācijas Nr. LV90000039361
Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 3334003164

Banka: Valsts Kase
SWIFT: TRELLV22

Ieņēmumu konts: LV80TREL2150281009000
Norēķinu konts: LV14TREL215028103100B

Uzmanību! Veicot maksājumu uz RSMT kontu par saņemto pakalpojumu, obligāti jānorāda arī kods.

Kods ir atrodams uz Jums izsniegtajā rēķinā, kā arī skatīt norādes šeit.”


Direktore un Direktores vietnieki

Direktore - Ulrika Naumova, 29793455

Direktores vietniece profesionālo programmu attīstības un kvalitātes jomā -
Valda Krūmiņa, 27706211
Direktores vietniece mācību darbā un informācijas tehnoloģiju jomā -
Jūlija Opikova, 27706203
Direktores vietniece audzināšanas un kultūrizglītības jomā -
Līga Dzene, 27706204
Tālākizglītības un profesionālās karjeras atbalsta pamatdarbības
struktūrvienības vadītāja - Zeltīte Pilskalne 27706206
Skaistumkopšanas pamatdarbības struktūrvienības vadītāja -
Ligita Kvēpa, 27706212
Stila un mediju dizaina pamatdarbības struktūrvienības vadītāja -
Ilona Cinīte, 27706213

Mācību frizētavas

«Aiva», 27706219 (Brīvības gatve 356)
«Ausma», 27706220 (Brīvības gatvē 357)
«Silvija», 27706221 (Brīvības gatvē 414)

Citi tālruņi

Sociālais pedagogs - Līga Strode-Miķelsone, 27706209
Dienesta viesnīcas vadītāja - Irina Solovjova, 27706217
Vecākā lietvede - Andra Ambaine, 27706208
Galvenā grāmatvede - Tatjana Čergeiko, 27706210
Saimniecības vadītājs - Ilmārs Ruzaiķis, 27706205

"Mācības pieaugušajiem" projekta koordinatore - Anna Laizāne, 20101821

Satiksme ar autobusu

Ūdeļu ielā 22

14.,21.,40. vai 206. taksobusu (no Centrālās stacijas);
28. autobusu ( no Berģiem vai Jaunciema) līdz galapunktam -"Jugla -3.";

15. 31. autobusu vai 204.taksobusu (no Ķengaraga) līdz galapunktam -"Jugla -3.";
19.,29.(no Berģiem vai Jaunciema) līdz pieturai "Skola"