Kontakti

Ūdeļu iela 22, Rīga, Latvija, LV - 1064

Tālrunis: 67532721
Mobilais tālrunis: 27706201

Tālrunis: 67532721, 27706201
Uzņemšanas tālrunis: 20140052, 22810318
E-pasts:
rsmt@rsmt.lv

Zinību diena – 1.septembris

Lai klātienē droši un svinīgi uzsāktu mācības RSMT, 1. kursiem svinīgais pasākums notiks divos laikos:
1. kursa izglītojamajiem pēc pamatskolas plkst. 10.00 (Informāciju par telpām un grupas audzinātājiem skatīt zemāk)
1. kursa izglītojamajiem pēc vidusskolas plkst. 12.00 (Informāciju par telpām un grupas audzinātājiem skatīt zemāk)

savukārt pārējiem Zinību dienas kārtība:
4. kursa izglītojamiem plkst. 14:00 audzināšanas stunda (plkst.13:30 Testu rezultātu un vakcinācijas pārslimošanas sertifikātu pārbaude)
2. un 3. kursa izglītojamie mācības uzsāk 2. septembrī. Nepieciešamības gadījumā, iepriekš saskaņojot ar grupas audzinātāju, var satikt audzinātāju 1.septembrī.

Zinību dienas kārtība

9:30 Testu rezultātu un vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu pārbaude
10:00 Svinīgais pasākums
10:40 Audzināšanas stunda
– grupa 31./32., audzinātāja Zane Ališauska, 67. telpā
– grupa 37./38., audzinātājs Jānis Pētersons, Aktu zālē
– grupa 43./44., audzinātāja Zane Ališauska, 67. telpā
– grupa 45./46., audzinātājs Jānis Pētersons, Aktu zālē
– grupa 47./48., audzinātājs Jānis Pētersons, Aktu zālē
– grupa 49./50., audzinātājs Jānis Pētersons, Aktu zālē
– grupa 83./84., audzinātājs Jānis Pētersons, Aktu zālē

11:30 Testu rezultātu un vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu pārbaude
12:00 Svinīgais pasākums
12:40 Audzināšanas stunda
– grupa 19./20., audzinātāja Zeltīte Banvale, 16. telpā
– grupa 53./54., audzinātāja Katrīna Dzene, Aktu zālē
– grupa 55./56., audzinātāja Galīna Miškinska, 25. telpā
– grupa 71./72., audzinātāja Inga Brigadere-Johansone, 17. telpā
– grupa 73./74., audzinātāja Irina Buša, 29. telpā
– grupa 107./108., audzinātāja Kristīne Vindele, 31. telpā
– grupa 109./110., audzinātāja Linda Barone, 36. telpā
– grupa 111./112., audzinātāja Katrīna Dzene, Aktu zālē
– grupa 113./114., audzinātāja Zane Ališauska, 34. telpā

13:30 Testu rezultātu un vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu pārbaude
14:00 Audzināšanas stunda
– grupa 7./8., audzinātāja Jeļena Korsaka- Pumpure un pedagogi L. Tauriņa, I. Bažānova, 16. telpā
– grupa 9./10., audzinātāja Irina Reine un pedagogi L. Vizule, A.Dzene, 28. telpā
– grupa 11./12., audzinātāja Zane Ališauska un pedagogi L. Glandere-Grauda, S.Pelne, 25. telpā
– grupa 15./16., audzinātāja Natālija Vinogradova, 17. telpā
– grupa 21./22., audzinātāja Zane Ališauska un pedagogi Ē.Reiss, L.Ratuta, 72. telpā
– grupa 29./30., audzinātāja Irina Reine, 88. telpā
– grupa 51./52., audzinātāja Zane Ališauska un pedagogi Ē.Reiss, L.Ratuta, 72. telpā
– grupa 75./76., audzinātāja Zane Ališauska un pedagogs B. Čodare, 90. telpā
– grupa 77./78., audzinātāja Ilona Cinīte un pedagogs B. Pinta, 89. telpā