Kontakti

Ūdeļu iela 22, Rīga, Latvija, LV - 1064

Tālrunis: 67532721
Mobilais tālrunis: 27706201

E-pasts: rsmt@rsmt.lv

ES fondu logotipu ansamblis - ESF - krasains

2019./2020.m.g. Rīgas Stila un modes tehnikums ņem dalību  Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.

2019./2020.m.g. 1. mācību pusgads ir veiksmīgi aizvadīts. Prieks par iegūtajām zināšanām un prasmēm!

IMG_2484JPG IMG_2463JPG IMG_2456JPG IMG_2434JPG IMG_8869 IMG_2470JPG


2019./2020.m.g. 1. semestrī 50 izglītojamie beidza mācības Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4.kārtā.

Izglītojamie mācījās modulārās profesionālās izglītības programmās:
– „Šūto izstrādājumu izgatavošana / Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” (80.st.);
– „Šūto izstrādājumu izgatavošana ar laikošanu / Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” (103.st.);
– „Šūto izstrādājumu konstruēšana un modelēšana / Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” (129.st.);
– „Lekālu apstrāde; Piegriešana; Šūto izstrādājumu izgatavošana / Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” (138.st.)

Apsveicam izglītojamos ar panākumiem un novēlam veiksmi pārējiem izglītojamajiem, kas turpina apgūt modulārās/tālākizglītības profesionālās programmas!


2019.gada augustā mācības uzsāka 159 pieaugušie 13 profesionālās tālākizglītības/modulārās profesionālās izglītības programmās:

  • Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija (640 st., 1.grupa), iegūstamā profesionālā kvalifikācija Šuvējs;
  • Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija (480 st., 1.grupa, 2.grupa, 3.grupa), iegūstamā profesionālā kvalifikācija Šuvējs;
  • Lekālu apstrāde; Piegriešana; Šūto izstrādājumu izgatavošana / Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija (138 st., 1.grupa, 2.grupa, 3.grupa);
  • Šūto izstrādājumu konstruēšana un modelēšana / Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija (129 st., 1.grupa, 2.grupa, 3.grupa);
  • Šūto izstrādājumu izgatavošana ar laikošanu / Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija (103 st., 1 grupa);
  • Šūto izstrādājumu izgatavošana / Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija ar priekšzināšanām (80 st., 1a.grupa);
  • Šūto izstrādājumu izgatavošana / Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija bez priekšzināšanām (80 st., 1b.grupa).

Apsveicam ar 2019./2020.m.g. sākšanos un novēlam saglabāt zinātkāri un vēlmi mācīties visas dzīves garumā!

Paldies par interesi un lielu pieteikumu skaitu Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Diemžēl sakarā ar ierobežoto vietu skaitu, Rīgas Stila un modes tehnikums nevar nodrošināt apmācību visiem izvēlētajā pieaugušo izglītības programmā.


Macibas_pieaugusajiem_4.karta_FB


SĀKAS PIETEIKŠANĀS MĀCĪBĀM 4. KĀRTA

27.maijā atklāta ceturtā pieteikšanās kārta pieaugušo izglītības projektā
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.
Pieteikšanās mācībām notiek tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv
līdz 28. jūnijam.


Pieaugušo izglītības projekta ietvaros RSMT var apgūt šādas 7 programmas.

BEZ PRIEKŠZINĀŠANĀM:

AR PRIEKŠZINĀŠANĀM

Kas_var_pieteikties_macibam-page-001 (1)

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*:
– vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam – arī strādājoši pensionāri;
– ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
– jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un darba attiecībās.

Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:
– vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
– vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā Atbalsts ilgākam darba mūžamsaņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei,
– bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

*strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē.

Ka_pieteikties_macibam-page-001 (1)Lai pieteiktos kādai no šīm programmām spiediet šeit – Mācības pieaugušajiem un veiciet visus pieteikšanās procesa soļus.

Vairāk informācija par to, kā pieteikties skatiet šeit – Mācības pieaugušajiem: kā notiek pieteikšanās.

 

 

 

 


 

Projekta nosaukums: “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”
Projekta īstenotājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm, Nodarbinātības valsts aģentūru
Projekta mērķis: Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu
Projekta īstenošanas termiņš: 2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

Projekta finansējums: Kopējais attiecināmais finansējums 25 353 413 EUR:
– Eiropas Sociālā fonda finansējums 21 550 401 EUR
– Valsts budžeta līdzfinansējums 3 803 012 EUR

Projekta finansējuma avots: Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Nodarbinātajiem projektā pieejamie izglītošanās veidi: profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve

RSMT aktivitātes projektā: profesionālās tālākizglītības programmu un moduļu īstenošana

Projekta mērķa grupa: Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*:
— vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam – arī strādājoši pensionāri;
— ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
— jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un darba attiecībās.

Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:
— vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība),
— vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei,
— bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.
*strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē.

Mācību maksa:
– mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums,
– mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Mērķa grupai pieejamais atbalsts:
– pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās,
– karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē,
– asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti
– atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu.

Kontaktinformācija izglītības iestādē: Valda Krūmiņa, valda.krumina@rsmt.lv

Sīkāka informācija: www.macibaspieaugusajiem.lv

Macibas_pieaugusajiem_4.karta_FB