Kontakti

Ūdeļu iela 22, Rīga, Latvija, LV - 1064

Tālrunis: 67532721
Mobilais tālrunis: 27706201

Tālrunis: 67532721, 27706201
Uzņemšanas tālrunis: 20140052, 22810318
E-pasts:
rsmt@rsmt.lv

Pieaugušo izglītība

Izglītības nepieciešamība ir vitāla mūža garumā. Lai mūsu valsts sabiedrība attīstītos un pilnvērtīgi iekļautos strauji mainīgajā mūsdienu pasaulē, ņemot vērā Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju Latvijas 2030., RSMT iesaistās kvalitatīvas un pieejamas izglītības mūža garumā nodrošināšanā.

Tehnikums nodrošina izglītības iespējas arī nodarbinātām personām, kas klātienes mācībās pilnajās profesionālajās izglītības programmās nevar iekļauties. Jau vairākus gadus RSMT ir sadarbības partneris Valsts attīstības aģentūrai, īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, nodrošinot projekta dalībnieku apmācību tekstilnozares programmās un sākot ar 2021. gada rudeni RSMT piedāvā arī maksas izglītības programmas interesentiem bez vecuma ierobežojuma.


Maksas_progr
Tehnikums piedāvā apgūt profesionālās pilnveides programmas vai neformālās izglītības kursus
profesionālu pedagogu un ekspertu vadībā skaistumkopšanas un mākslas programmās:

Manikīra darbu pamati
Moderno frizūru veidošana
Vizāžista darbu pamati
Florista darbu pamati
Analogā fotogrāfija
Ar Fotogrāfiju pa dzīvi
Fotogrāfijas ABC
Interjera dizains

Vairāk par programmām, pasniedzējiem, apmācību laikiem un pieteikšanos var uzzināt sadaļā “Profesionālās pilnveides maksas programmas”.


Macibas_pieaugusajiem_4.karta_FB

„Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Projekta nosaukums: “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”
Projekta īstenotājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:
– Latvijas pašvaldībām,
– Latvijas izglītības iestādēm,
– Nodarbinātības valsts aģentūru
Projekta mērķis: Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu
Projekta īstenošanas termiņš: 2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

Projekta finansējums: Kopējais attiecināmais finansējums 25 353 413 EUR: – Eiropas Sociālā fonda finansējums 21 550 401 EUR, – Valsts budžeta līdzfinansējums 3 803 012 EUR

Projekta finansējuma avots: Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums
Nodarbinātajiem projektā pieejamie izglītošanās veidi: profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve

RSMT aktivitātes projektā: profesionālās tālākizglītības programmu un moduļu īstenošana tekstila nozarē.
Vairāk par Pieaugušo mācībām RSMT ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu var lasīt sadaļā “Nodarbināto personu profesionālā pilnveide”.
Sīkāka informācija par ESF projektu arī : www.macibaspieaugusajiem.lv

ES fondu logotipu ansamblis - ESF - krasains