Kontakti

Ūdeļu iela 22, Rīga, Latvija, LV - 1064

Tālrunis: 67532721
Mobilais tālrunis: 27706201

E-pasts: rsmt@rsmt.lv
Drēbnieks
Kvalifikācijas līmenis Programmas īstenošanas forma Iepriekšējā izglītība Mācību ilgums Nodarbību režīms
2. profesionālās kvalifikācijas līmenis Klātiene Vidējā izglītība 1 gads (1560 stundas) Katru dienu

Kas ir DRĒBNIEKS?

DRĒBNIEKS ir speciālists, kurš konstruē un modelē piegrieztnes, piegriež un izgatavo šūtos izstrādājumus saskaņā ar klienta vēlmēm, izmantojot atbilstošas iekārtas, instrumentus, materiālus un tehnoloģiskos paņēmienus, strādājot komandā vai individuāli.

Ko spēj DRĒBNIEKS?

 1. Veidot pozitīvu saskarsmi un sadarboties ar klientu šūtā izstrādājuma izgatavošanā.
 2. Konstruēt un modelēt dažādu izstrādājumu pamatpiegrieztnes,
 3. Piegriezt izstrādājumu, ievērojot materiāla virzienu un rakstu.
 4. Pielaikot izstrādājumus un veikt nepieciešamās korekcijas,
 5. Sašūt izstrādājumus, ievērojot izgatavošanas tehnoloģiju,
 6. Ievērot darba un vides aizsardzības prasības un veikt darba pienākumus, nekaitējot savai un kolēģu veselībai.
 7. Sadarboties ar citu profesiju pārstāvjiem un uzņēmumiem.
 8. Lietot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus.
 9. Veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu, ievērot darba tiesisko attiecību normas.
 10. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.
 11. Sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā, lietot profesionālo terminoloģiju.

Mācības organizētas pēc moduļu (kursu) principa.

Moduļi:
Sabiedrības un cilvēka drošība, Darba organizācija šūto izstrādājumu izgatavošanā, Tekstilmateriālu sagatavošana, Lekālu apstrāde, Piegriešana, Šūšanas un higrotermiskās apstrādes aprīkojuma sagatavošana, Roku darbi un vīļu šūšana, Šūto izstrādājumu izgatavošana, Šūto izstrādājumu konstruēšana un modelēšana, Šūto izstrādājumu izgatavošana ar laikošanu, Aksesuāru izgatavošana, Sociālās un pilsoniskās prasmes, Valodas, kultūras izpratne un izpausmes, Iniciatīva un uzņēmējdarbība.
Kvalifikācijas praksei pie darba devēja ir 2 atsevišķas daļas:
Šūto izstrādājumu piegriešanas, vīļu un mezglu šūšanas prakse (kvalifikācijas prakse I), Drēbnieka prakse (kvalifikācijas prakse II)

Interesē? Piesakies tagad – spied šeit!