Kontakti

Ūdeļu iela 22, Rīga, Latvija, LV - 1064

Tālrunis: 67532721
Mobilais tālrunis: 27706201

E-pasts: rsmt@rsmt.lv
KARJERAS ATBALSTS

NAP-ESF

Karjeras attīstības atbalsta (KAA) projekta aktivitātes:

Absolventes Anitas Rozes -Traviņas fotoprasmju daudzveidīgais pielietojums

Šā gada 15.02. karjeras atbalsta pasākuma “Fotogrāfija-laika fiksāža un tās daudzveidīgais pielietojums” ietvaros pie RSMT foto dizaina programmas izglītojamiem viesojās tehnikuma absolvente Anita Roze-Traviņa. Pēc skolas absolvēšanas viņas fotogrāfa darbs sākās laikrakstā “Neatkarīgā Rīta Avīze”, turpinājās citos medijos un portālos, līdz tur gūtais profesionālais rūdījums un Anitas mērķtiecīgais raksturs un sevis virzība ļāva uzsākt pašai savu biznesu-izveidot Vecrīgā “Rozes bodi”, kas darbojas jau 7 gadus. Šogad uzsākts internetveikala projekts.
Anitas ņiprums, nebaidīšanās no grūtībām, uzcītīgums, nekautrēšanās sevi piedāvās darba tirgū, lieliskās fotogrāfes prasmes un ilggadīgā pieredze, IT jomas pārzināšana un reklāmas izpratne viņu aizveda šķietami citā jomā – biznesā – suvenīru tirdzniecībā savā veikalā. Bet arī šeit – nu jau vairāk reklāmas un marketinga aspektā – lieti noder fotogrāfes prasmes, gaume, kompozīcijas zināšanas un stila izjūta. Tajā visā Anita dalījās ar šodienas foto dizaina audzēkņiem, iedvesmojot arī viņus iet savu izvēlēto ceļu, rast citu pielietojumu skolā iegūtajai profesijai. Nodarbības beigās jāizveido pašiem savas idejas īstenošanas biznesa plāns. Lai veicas!


Tehnikuma absolventes Laumas Lāmas labās prakses SPA meistarklase (08.02.2018.)

IMG_7575Šā gada 8. februārī mūsu tehnikuma 2014. gada absolvente Lauma Lāma sniedza 4 stundu ilgu labās prakses meistarklasi “Mans veiksmes stāsts” RSMT pasniedzējas Lailas Rogas Skaistumkopšanas pakalpojumu SPA speciālistu izglītojamiem.
Lauma dalījās personīgās karjeras pieredzē, nostiprinot izglītojamo pārliecību par savas profesijas izvēli, atklāja SPA speciālista nākotnes perspektīvas daudzās darbības jomās: masieris, fizioterapeits, ergoterapeits, fitnesa treneris, jogas, uztura un skaistumkopšanas speciālists, kā arī kosmētiķis.
Meistarklases dalībniekiem nācās pildīt arī pašnovērtēšanas testu stresa un distresa līmeņa noteikšanai. Pēc tam sekoja aktīvas praktiskās nodarbības Lietuvas klasiskās muguras masāžas paņēmienu apguvē. Laumas Lāmas novēlējums izglītojamiem ir “iedvesmojieties un praktizējiet, bet sava veselība pāri visam”.
Pasākumu fotografēja RSMT audzēkne Vita Viktorija Nagņibeda.

IMG_7494 IMG_7508 IMG_7499 IMG_7501 IMG_7552  IMG_7601


Absolventes Sanitas Liepiņas vieslekcija un meistarklase „Make up-grima stils kā iespēja pārveidot tēlu noteiktam konceptam” jeb specefektu radīšana. (30.01.2018.)

31.01.18_Foto_EriksReiss_1163Ikvienai skolai ir gandarījums par savu absolventu panākumiem. Tā ar lielu prieku jau otro gadu aicinām uz lekciju diskusiju un meistarklasi pasniedzējas Ilonas Cinītes bijušo audzēkni Sanitu Liepiņu, kas jau 7 gadus mācās un strādā Mančesterā Anglijā.
Lekcijā-diskusijā „Make up-grima stils kā iespēja pārveidot tēlu noteiktam konceptam” 2018. gada 30. janvārī Sanita Liepiņa dalījās pieredzē par apgūto kā Rīgas Stila un modes tehnikumā un dalību neskaitāmos konkursos Latvijā, tā mācībām koledžā Mančesterā, Universitātē un daudzos kursos tieši specefektu veidošanā noteiktam tēlam vai idejas konceptam. Prezentācijā redzētie dažādie grima stili un specefektu pielietojums bija gluži jauna informācija izglītojamiem, kas apgūst vizāžista profesiju tehnikumā.
Sanitas mērķtiecība un izziņas tieksme, prasme savienot mācības ar darbu viesnīcā, informācija par noteiktu mācību iestādi un visiem nosacījumiem izraisīja audzēkņu apbrīnu un interesi arī pašiem neapstāties savā karjeras ceļā, padziļināja izglītojamo izpratni par izglītības un karjeras daudzveidīgajām iespējām mūsdienās. Tieši Sanitas personīgā pieredze kļuva par motivāciju izglītojamiem.
Meistarklasē jau varējām vērot, kā gluži neskarts modeles plecs pārtop asiņojoša brūcē. Tas bija ļoti iespaidīgi un pārliecinoši, pat visai šausminošs skats. Bet tāds jau ir specefektu mērķis, ko parasti pielieto filmindustrijā. Visā procesa gaitā Sanita izklāstīja, ar kādiem paņēmieniem un vielām efekts sasniedzams. Meistarklases noslēgumā interesentiem tika dota iespēju pārbaudīt savu gatavību veikt ko līdzīgu uz Sanitas līdzatvestajām silikona sagatavēm. Radās rētas, brūces, šuves.
Visu procesu fiksēja fotogrāfu kursa audzēkņi un foto un video pedagogs Ēriks Reiss, kurš nodrošināja procesa vizualizāciju uz ekrāna, lai visiem interesentiem tas būtu labi pārredzams.

31.01.18_Foto_EriksReiss_0978 31.01.18_Foto_EriksReiss_1035 31.01.18_Foto_EriksReiss_1091 31.01.18_Foto_EriksReiss_1162 31.01.18_Foto_EriksReiss_1117 31.01.18_Foto_EriksReiss_1177

Vairāk bildes skatīt sadaļā Galerija


Lekcija diskusija “Ko es iegūšu, apgūstot izvēlēto profesiju”

15 – 16 gados izvēlēties profesiju nav joka lieta. Tāpēc jo lielāks gandarījums par tiem, kas izvēlējušies kādu no Rīgas Stila un modes tehnikuma piedāvātajām profesijām. Lai šo izvēli un motivāciju mācīties nostiprinātu, KAA projekta ietvaros visiem 1. un 2. kursa 404 izglītojamajiem 2017. gada novembrī un decembrī bija iespēja piedalīties vieslektores Ilutas Krūmiņas, VIAA Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes locekles, LPIA padomes priekšsēdētājas, LLU Mūžizglītības centra pasniedzējas, lekcijā diskusijā “Ko es iegūšu, apgūstot izvēlēto profesiju”.
Diskusijas laikā tika rastas kopīgas atbildes uz jautājumiem par profesijas apguves plusiem un mīnusiem, vai profesija palīdz dzīvot ar prieku, kas konkrēti darāms, lai gūtu panākumus. Izglītojamo uzmanība tika vērsta uz veiksmīgas karjeras kritērijiem un nosacījumiem, kas tieši viņiem kā potenciālajiem profesionāļiem darāms, lai sasniegtu izvēlēto mērķi, uzsverot paša atbildību par izvēli. Kādi konkrēti 6 soļi novestu līdz sava biznesa plāna īstenošanai. Uzrādīti dažādi darba vides piemēri, akcentēta sadarbības un veiksmīgas saskarsmes nozīme komandas veidošanā, attieksmē pret klientu.
Lektorei tika uzdoti dažādi ar tēmu saistīti jautājumi, izglītojamie aktīvi pauda savus novērojumus, atziņas un viedokļus. Nopietna saruna mijās ar humoru. Ieguvēji ir visi.

IMG-20180117-WA0001 IMG-20180117-WA0002 IMG-20180117-WA0003 IMG-20180117-WA0004 IMG-20180117-WA0011 IMG-20180117-WA0015


Lekcija diskusija „Darba ņēmēja tēls darba tirgū”

Rīgas Stila un modes tehnikuma 4.kursu izglītojamiem jau nopietni jāizvērtē savas prasmes iesaistīties darba tirgū, kā arī spēja pierādīt sevi kā veiksmīgus profesionāļus. Lai sekmētu šo procesu, 2017. gada novembrī visu 4. kursu 117 izglītojamie piedalījās vieslektores Agneses Megnes, arodaģentūras vadītājas un karjeras konsultantes, lekcijā diskusijā “Darba ņēmēja tēls darba tirgū”.
Lektore informēja par to, kā veidot savu jaunā profesionāļa tēlu, kā sevi pasniegt mācību praksē darbā ar klientu un vēlākās sarunās ar darba devējiem, lai tehnikuma absolventi pēc iespējas veiksmīgāk ienāktu darba tirgū.
Izglītojamie tika iepazīstināti ar pēc iespējas veiksmīgākām metodēm, kā pieteikties darbā: dažāda stila motivācijas vēstulēm, CV principiem, atšķirīga stila un satura darba sludinājumu iespējām, ieteicamo uzvedību darba intervijās –sevis pasniegšanas prasmēm. Tika izmantoti dažādi piemēri no interneta resursiem, dzīves vērojuma un konsultanta darba, statistika un iespējas šodienas darba tirgus situācijā. Tieši praktiskie padomi un izglītojamo jautājumi ļava sasniegt maksimāli lietderīgo rezultātu.


Rīgas Stila un modes tehnikums 2017. gada 6. oktobrī ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Valsts izglītības un attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Projekta īstenošanas pamats: 2016. gada 7.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi.”

Projekta specifiskais atbalsts mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Sadarbības līguma ietvaros īstenojamās projekta darbības:
– 3. darbība “Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu un karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos”.
-6. darbība “Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaita karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamajiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās.”

Projekta mērķa grupa: izglītības iestādes un to izglītojamie

Projekta finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)

Projekta sadarbības partneris: Rīgas Stila un modes tehnikums

Projekta finansējums: projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši izglītojamo skaitam izglītības iestādēs.

Projekta īstenošanas termiņš – no 2017.gada 06. oktobra līdz 2020.gada 30.decembrim

Kontaktinformācija: Karjeras atbalsta projekta koordinatore – Zeltīte Pilskalne, tālr. 27706206, e-pasts: zeltite,pilskalne@rsmt.lv