Kontakti

Ūdeļu iela 22, Rīga, Latvija, LV - 1064

Tālrunis: 67532721
Mobilais tālrunis: 27706201

Tālrunis: 67532721, 27706201
Uzņemšanas tālrunis: 20140052, 22810318
E-pasts:
rsmt@rsmt.lv

Darba vidē balstītas mācības

istais-dvb-logo

PROJEKTA ĪSTENOŠANA

2021./2022. mācību gadā darba vidē balstītas mācības projekta ietvaros tiek īstenotas izglītības programmās pēc 9.klases 4 kvalifikācijām: “Tērpu izgatavošanas un stila speciālists”, “Frizieris-stilists”, “Vizuālā tēla stilists”, “Fotogrāfs”.

Projekta ietvaros ir izveidojusies ilgstoša sadarbība ar lieliskiem darba devējiem, kas veicina izglītojamo kvalitatīvāku programmas apguvi, ņemot vērā darba vides prasību un tehnikuma prasību mijiedarbību veiksmīgai kopdarbībai.

Paldies visiem darba devējiem un īpaši ilgstošajiem sadarbības partneriem:
SIA “Blank Spot”, SIA “Fotorobs”, SIA “W&D”, IK “FotoAka”, SIA “Korizza”, SIA “Hairriga”, Diāna Laumane, SIA “House of Hair”, SIA “Riga Top Hair”, SIA “Diāna DR”, SIA “Dzintras Frizētava pluss”, SIA “UnaStyle Studio”, SIA “Frizētava Tev”!


PAR PROJEKTU

Rīgas Stila un modes tehnikums 2017. gada 15. maijā ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Latvijas darba devēju konfederāciju (LDDK) par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.5.1.0./16/I/001 “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” ietvaros.

Projekta mērķa grupa: izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās.

Projekta ietvaros mērķu grupas dalībnieki tiek apmācīti (teorētiski un praktiski) pie uzņēmējiem (darba devējiem), ar ko LDDK noslēdz sadarbības līgumu par šādu apmācību īstenošanu. Līdz ar to, mērķa grupas dalībnieks iegūst zināšanas un iemaņas, darbojoties reālajā darba vidē, bet darba devējs pats sniedz audzēknim zināšanas, kas nepieciešamas konkrētajam profesijas pārstāvim.

Projekta īstenošanas termiņš – no 2017. gada 15.maija līdz 2023. gada 31. augustam.

Projekta finansējums : 85% no Eiropas Sociālā fonda, 15%no Latvijas valsts budžeta finansējuma

Kontaktinformācija: Darba vidē balstītas mācības projekta koordinatore – Sandra Rutkupa, tālr. 22810318, e-pasts: sandra.rutkupa@rsmt.lv

Vairāk informācija par projektu un Latvijas darba devēju konfederāciju – www.lddk.lv